concesiune a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare