Crearea unei platforme cloud pentru aplicații software