Finanțe Stiri

Asigurări pentru judecători şi procurori

19 aug. 2019 2 min

Asigurări pentru judecători şi procurori

Reading Time: 2 minute

Euroins România lansează un nou produs ca urmare a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii ce prevede instituirea pentru judecători şi procurori a obligativităţii de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională obligatorie, anunță asigurătorul.

Judecătorii şi procurorii în funcţie, conform prevederilor Legii 303/2004,  pot încheia la Euroins România asigurarea de răspundere civilă profesională obligatorie, care acoperă riscurile rezultate ca urmare a erorilor judiciare cauzate de exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă, respectiv cheltuielile de judecată suportate de Asigurat în procesul civil. „Grava neglijenţă” este descrisă, conform legii, ca reprezentând „nesocotirea din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuizabil, a normelor de drept material ori procesual, de către judecător sau procuror”.

Beneficiarul despăgubirii, în cazul în care poliţa de asigurare este executată, este Statul Român, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, pentru că răspunderea civilă profesională a judecătorului sau a procurorului reprezintă, conform legii, „obligația de a plăti prejudiciul cauzat din gravă neglijență, Statului Român reprezentat prin Ministerul Finanțelor Publice, în urma unei hotărâri definitive a instanței.

Asigurarea de răspundere civilă profesională se încheie pe o perioadă de 12 luni, cu sau fără franşiză, iar limita de despăgubire este de 100.000 de euro, echivalent în lei. Franşizele sunt cuprinse între 3% şi 15% din valoarea daunei şi generează reduceri ale valorii primei de asigurare cuprinse între 5% şi 20%. Contractul de asigurare se poate încheia fie individual (de către judecător sau procuror), fie colectiv (de către instanţă sau parchet, în calitate de angajator/contractant, cu o listă nominală cu asiguraţii).

Asiguratorul va suporta prejudiciul cauzat de asigurat prin erorile judiciare săvârşite în perioada de valabilitate a poliţei de asigurare, inclusiv consecinţele directe ale acestora produse ulterior expirării poliţei, precum şi pretenţiile de despăgubire formulate împotriva asiguratului de către statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în perioada de valabilitate a poliţei, determinate de erori judiciare săvârşite de asigurat într-o perioadă retroactivă, de maxim 3 luni.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: