Finanțe Stiri

Programul ”Noua Casă” a fost aprobat cu un plafon de 1,5 miliarde lei

19 mart. 2021 2 min

Programul ”Noua Casă” a fost aprobat cu un plafon de 1,5 miliarde lei

Reading Time: 2 minute

Guvernul a aprobat, vineri, plafonul garanțiilor pe 2021 pentru Programul „Noua Casă” în sumă de 1,5 miliarde de lei, a anunțat prim-ministrul Florin Cîţu.

„În ședința de Guvern de astăzi am aprobat hotărârea prin care se acordă plafonul pentru ‘Noua Casă’. Un program important, este ultimul an din acest program 2017 – 2021, un plafon de 1,5 miliarde de lei. Sunt sigur că foarte mulți români așteptau acest program”, a declarat Cîţu, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Beneficiarii pot achiziționa in cadrul programului următoarele tipuri de locuințe

a) locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
b) locuințe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție in vederea consolidării si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
c) alte categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție in vederea consolidării si/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Garanțiile acordate in cadrul Programului sunt garanții in numele si in cont stat. Procentul de garantare se aplica in funcție de categoria de locuință.

Cine poate fi eligibil pentru programul ”Noua Casă”

Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;
  • achiziționează in cadrul Programului o singură locuință, aflata pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;
  • are calitatea de împrumutat in raport cu finanțatorul.

Documentele necesare pentru cei care vor sa facă parte din programul ”Noua Casă”

După aprobarea finanțării, banca, transmite către FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicații web, puse la dispoziție de către FNGCIMM si atașează in aplicație următoarele documente:

• Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare si Promisiunea de garantare daca este cazul;
• Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al soțului/soției, daca este/sunt căsătorit/căsătoriți, din copie certificata;
• Declarația pe propria răspundere a beneficiarului;
• Antecontractul de vânzare-cumpărare autentificat sau sub semnătura privata cu data certa;
• Extras de carte funciara privind locuința ce urmează sa fie achiziționată din finanțare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitării de garantare;
• Certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica;
• In cazul acordării unei promisiuni de garantare se atașează si promisiunea unilaterala de creditare emisa de către Banca;
• In cazul achiziționării unui imobil care a mai făcut obiectul unei finanțări garantate din cadrul Programului, pentru care interdicția de înstrăinare a expirat, acordul emis de MFP pentru înstrăinarea locuinței achiziționate din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdicției de grevare cu sarcini a locuinței achiziționate de către vânzător.

Doritorii pot consulta și pagina programului Noua Casă

Photo 143366988 © YarrutaDreamstime.com

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: