BizRemote by certSIGN Finanțe Stiri

Amânarea ratelor – cum au procedat alte țări europene

2 apr. 2020 5 min

Amânarea ratelor – cum au procedat alte țări europene

Reading Time: 5 minute

Amânarea ratelor a stârnit deja dezbateri și controverse în România. În Spania, Italia și Portugalia beneficiază de amânarea ratelor cei care sunt într-o situație vulnerabilă și în anumite condiții, arată Cristian Bichi, consilier al guvernatorului BNR, într-un articol publicat pe opiniibnr, care analizează ce măsuri au luat alte țări europene pentru a face față impactului economic și social al COVID-19.

În Spania s-au luat mai multe măsuri. În primul rând, se oferă garanții în contul statului pentru întreprinderi, până la nivelul sumei de 100 miliarde de euro, care acoperă, atât reînoirea împrumuturilor, cât și creditele noi din partea industriei financiare. De asemenea, s-a prevăzut majorarea capacității de îndatorare a Institutului de Credit Oficial (n.n. – banca de dezvoltare) pentru asigurarea de lichiditate suplimentară întreprinderilor, în special IMM-urilor, prin liniile de finanțare deja existente. Totodată, a fost întărită capacitatea financiară a agenției oficiale de garantare a creditelor de export. 

Guvernul spaniol a luat și măsuri de protecție a unui grup de debitori vulnerabili în contextul actual, prin instituirea unui moratoriu privind plata ratelor la împrumuturile ipotecare. Moratoriul pentru datoria ipotecară poate fi solicitat numai pentru acele împrumuturi sau credite cu garanție ipotecară asupra locuinței de uz curent, fiind exclus pentru creditele aferente locuințelor secundare. O altă condiție este ca cei care cer amânarea ratelor să fie “într-o situație de vulnerabilitate economică”, care presupune:

-a suferit pierderea locului de muncă sau, în cazul în care este întreprinzător sau profesionist, o cădere substanțială a vânzărilor sale (cel puțin de 40%);

-veniturile ansamblului unității familiale a debitorului ipotecar nu depășesc, în luna anterioară solicitării moratoriului, de trei ori valoarea indicatorului IPREM (aproximativ 1614 de euro), dar această limita poate fi mai mare în funcție de circumstanțele unității familiare (copil în întreținere, membri de familie mai bătrâni de 65 de ani, membri cu incapacitate, etc);

-rata ipotecară, plus cheltuielile pentru produsele de bază, pe care trebuie să le suporte debitorul este superioară sau egală cu 35% din veniturile nete ale ansamblului membrilor unității familiale;

-unitatea familială a suferit o înrăutățire semnificativă a circumstanțelor sale economice datorită crizei sanitare, în sensul că efortul pe care îl reprezintă sarcina ipotecară asupra venitului familiei s-a multiplicat de cel puțin 1,3 ori.

În Franța, măsurile ce implică sectorul bancar privesc linii de trezorerie garantate de stat, în acest sens fiind implementat un mecanism excepțional de garantare ce permite susținerea finanțării bancare a întreprinderilor, până la nivelul de 300 de miliarde de euro. Mecanismul va facilita acordarea de către bănci a împrumuturilor de trezorerie către întreprinderile de toate mărimile. Aceste finanțări vor permite întreprinderilor să-și continue activitatea și să mențină utilizarea forței de muncă. Garanțiile statale vor acoperi toate noile împrumuturi de trezorerie acordate începând cu 16 martie și până la 31 decembrie 2020.

Băncile franceze s-au angajat să amâne până la 6 luni rambursarea creditelor de către întreprinderi, fără cheltuieli. Un alt instrument ce va fi utilizat va fi implicarea statului în medierea de credit pentru a sprijini întreprinderile să negocieze cu băncile o reeșalonare a creditelor bancare.

În Italia, măsurile de sprijin se referă la sprijin pentru creditul pentru familii și microîntreprinderi sau IMM-uri prin intermediul sistemului bancar și utilizarea fondului central de garanție.

În principal, măsurile pentru susținerea lichidității familiilor și întreprinderilor prin colaborare cu sistemul bancar au în vedere:

-Un moratoriu al finanțărilor pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii (care privește împrumuturi, leasing, deschideri de credit și finanțări pe termen scurt);

-Întărirea fondului central de garanție pentru întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv pentru renegocierea împrumuturilor existente;

-simplificarea utilizării fondului pentru împrumuturi Prima Casă și extinderea utilizării sale la lucrătorii autonomi și liber profesioniști, precum și la lucrătorii ce beneficiază de asigurarea de somaj.

Noile reguli pentru funcționarea Fondului de solidaritate pentru împrumuturi “Prima Casă”, așa numitul fond Gasparrini, vor fi valabile pentru o perioada de  9 luni de la data intrării în vigoare a decretului-lege. Admiterea la beneficiul Fondului e extinsă asupra:

(1) lucrătorilor ce beneficiază de ajutor de somaj pentru o perioada de cel puțin de 30 de zile, și

(2) lucrătorilor autonomi și liber profesioniștilor care autocertifică că au înregistrat o reducere a veniturilor lor mai mare de 33% din veniturile lor din ultimul trimestru al anului 2019 prin închiderea sau reducerea propriei lor activități ca urmare a măsurilor adoptate de autorități în situația urgenței impuse de coronavirus.

În cazul împrumuturilor acordate de intermediari bancari și financiari, Fondul Gasparrini, la cererea împrumutatului, prezentată prin instituția creditoare, va asigura plata intereselor compensatorii într-o măsură egală cu 50% din dobânzile scadente asupra debitului rezidual în timpul perioadei de suspendare.

În Portugalia s-au luat măsuri excepționale pentru protecția creditelor către familii, întreprinderi, instituții particulare de solidaritate socială și alte entități ale economiei sociale, cât și un regim special de garanții personale ale statului, în situația pandemiei de COVID-19.

Una din măsurile avute în vedere se referă la instituirea unui moratoriu privind creditele acordate de instituțiile financiare. Dupa cum se precizează în comunicările publice ale guvernului portughez, acest moratoriu se adresează particularilor, întreprinzătorilor în nume individual, întreprinderilor particulare de economie socială (IPSS) și altor întreprinderi ale sectorului nefinanciar. În cazul particularilor, moratoriul cuprinde toate împrumuturile pentru locuința proprie permanentă. Pentru întreprinzătorii în nume individual, IPSS, microîntreprinderi, IMM-uri și celelalte întreprinderi ale sectorului nefinanciar, moratoriul cuprinde împrumuturile contractate și alte operațiuni de credit esențiale pentru activitatea acestor entități, inclusiv leasing și factoring. Sunt excluse anumite categorii de credite, cum ar fi cele pentru achiziția de valori mobiliare și asumarea de poziții.

Moratoriul este în vigoare pentru șase luni, până la 30 septembrie 2020. În cursul acestei perioade, contractele de credit sunt suspendate, scadența contractuală urmând a fi extinsă în viitor cu încă șase luni.

Creditele care fac obiectul moratoriului sunt acordate de o gamă largă de instituții incluzând băncile, alte instituții de credit, societăți financiare, instituții de plată, instituții de monedă electronică, întreprinderi de investiții etc. Pe perioada moratoriului, beneficiarii nu vor trebui să plătească ratele de capital și nici dobânzile.

Măsura este în special direcționată către împrumuturile pentru locuințe, pentru a reduce povara financiară a familiilor în perioada urgenței sanitare, și către întreprinderi pentru a le menține activitatea. 

Toate contractele de credit cu plata la finalul contractului sunt prorogate pe o perioada de șase luni și este interzisă revocarea, parțială sau totală, a liniilor de credit deja contractate sau a împrumuturilor deja acordate. În acest fel, se va garanta disponibilitatea lichidităților deja promise clienților, care nu au fost utilizate.

În ceea ce privește condițiile de acces la moratoriu, în primul rând un credit nu trebuie să fie clasificat drept împrumut neperformant, nefiind cuprinse împrumuturile pentru care există o întârziere de mai mult de 90 de zile față de instituțiile creditoare sau care nu respectă conditiile de materialitate prevăzute în reglementările Băncii Centrale Europene. Particularii trebuie să aibă domiciliul în Portugalia. Sunt eligibili cei care se află în situație de izolare profilactică sau de boală, asigură asistență copiilor sau nepoților sau sunt în situatie de somaj înregistrat oficial. De asemenea, sunt cuprinși lucrătorii întreprinderilor a căror activitate a fost închisă din cauza stării de urgență sanitară. Întreprinderile, întreprinzătorii în nume individual și intreprinderile particulare de economie sociala trebuie să aibă sediul sau domiciliul în Portugalia. De asemenea, toți beneficiarii moratoriului trebuie să aibă situația regularizată cu Autoritatea Fiscala și Vamală.

Pentru a avea acces la moratoriu, doritorul va trimite o cerere, prin mijloace fizice sau electronice, către entitatea care a acordat creditul, împreună cu documentele doveditoare prevăzute de decretul-lege. Instituția creditoare are la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a aplica moratoriul. În cazul în care clientul nu îndeplinește condițiile pentru a beneficia de moratoriu, instituția creditoare trebuie să comunice aceasta clientului în termen de trei zile lucrătoare.

Plățile de capital și de dobânzi cuprinse în moratoriu vor fi extinse pentru o perioadă egală cu termenul măsurii sau pentru încă șase luni. Dobânzile înregistrate pe perioada moratoriului, cât și cheltuielile restante vor fi capitalizate și incluse în suma datorată, valoarea prestației de plătit până la finalul contractului fiind ajustată în mod corespunzător. Este posibilă și o utilizare parțială a moratoriului, putând fi suspendate numai rambursările de capital sau părți ale acestora.

© Dragan Andrii | Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: