Opinii

Ce modificari au fost aduse Codului Fiscal?

3 sept. 2015 10 min

Ce modificari au fost aduse Codului Fiscal?

Reading Time: 10 minute
cristi_1
Cristian Rapcencu, Consultant Fiscal

Noul Cod Fiscal precum si noul Cod de Procedura Fiscala, ce urmeaza sa intre in vigoare din 1 ianuarie 2016 aduc o reforma majora unor segmente fundamentale ale fiscalitatii curente. In noua sa forma, textul de lege propune schimbari esentiale in regimul impozitarii, dar si al microintreprinderilor, al contributiilor sociale, taxelor locale, impozitelor pe venit si al altor taxe si accize.    

Text de Cristian Rapcencu, Consultant Fiscal

Cele doua documente au trecut de votul Camerei Deputatilor la inceputul lunii iulie. Desi Codul de procedura fiscala a trecut de analiza Presedintelui si a fost promulgat la sfarsitul aceleiasi luni, noul Cod Fiscal a fost respins de seful statului, dezbaterile pe marginea acestuia vizand, in esenta, oportunitatea reducerii TVA de la 24% la 19%.

Noul Cod Fiscal a fost adoptat marti, 1 septembrie, de plenul Senatului cu amendamentele agreate de liderii partidelor politice parlamentare. Urmatorul pas este reexaminarea textului de catre Camera Deputatilor, conform cererii transmise de presedintele Klaus Iohannis. 

Noul Cod Fiscal prevede reducerea TVA la 20% incepand cu 1 ianuarie 2016 si la 19% de la 1 ianuarie 2017. De asemenea, taxa pe constructii speciale si supraacciza la carburanti dispar incepand cu anul 2017. Taxa pe constructiile speciale pentru investitiile in agricultura va fi eliminata incepand cu 1 ianuarie 2016. In ceea ce priveste impozitul pe dividente, reducerea de la 16% la 5% va intra in vigoare tot de la 1 ianuarie 2017. 

In rest, toate modificarile de fond si de forma vor ramane asa cum au fost aprobate initial de catre Parlament in luna iunie. Principalele puncte care aduc schimbari substantiale reglementate de noul sistem fiscal sunt prezentate comparativ cu textul vechiului Cod Fiscal, pentru o perspectiva clara asupra noului context:

 Modificari Impozit pe profit

Cota impozitului pe dividende scade de la 16% la 5%.

Se va simplifica modalitatea de calcul a cheltuielilor de protocol deductibile si a rezervei legale, prin raportarea la rezultatul contabil, fara a se mai ajusta cu veniturile neimpozabile si cheltuielile aferente acestor venituri. Rezerva legala poate constitui element similar veniturilor, impozitata ca atare proportional, in cazul reducerii capitalului social.

In cazul sponsorizarilor, limita de 30/00 din cifra de afaceri a fost majorata la 50/00 din cifra de afaceri, celelalte conditii ramanand neschimbate.

Cheltuielile sociale sunt deductibile in limita unei cote de pana la 5% (inainte, limita era de 2%), aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

Noul text aduce modificari semnificative si in cazul deducerii ajustarilor pentru deprecierea creantelor si al cheltuielilor cu scoaterea din gestiune a acestora, precum si in cazul ajustarii TVA pentru sumele neincasate. In ce priveste ajustarile pentru deprecierea mijloacelor fixe amortizabile, acestea pot fi considerate deductibile, daca se indeplinesc o serie de conditii (inainte, acestea erau nedeductibile integral);

A fost redusa rata dobanzii utilizata pentru imprumuturile in valuta de la 6% la 4%, propunandu-se modificari si stabilirea gradului de indatorare calculat in vederea deducerii cheltuielilor cu dobanzile si diferentele de curs valutar aferente anumitor imprumuturi.

In cazul mijloacelor de transport (3.500 kg si 9 scaune), pentru cheltuielile reprezentand diferente de curs valutar inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, limita de 50% se aplica asupra pierderii nefavorabile de curs valutar, si nu asupra cheltuielilor inregistrate, insa castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea ori din scoaterea din functiune a mijloacelor de transport supuse limitarii de amortizare se determina dupa noi reguli.

Modificari in categoria cheltuielilor deductibile

Cheltuielile deductibile sunt considerate cele efectuate in scopul desfasurarii activitatii economice, eliminandu-se lista de exemple din vechiul Cod fiscal (cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate, efectuate pentru salariati si administratori, cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract scris, cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, participarea la targuri si expozitii etc).

Dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si penalitatile, datorate catre autoritatile romane/straine sunt deductibile daca sunt aferente contractelor incheiate cu aceste autoritati.

Cheltuielile efectuate in numele unui angajat la schemele de pensii facultative si cu primele de asigurare voluntara de sanatate, sunt integral deductibile pentru societate (daca insa se depasesc anumite limite, atunci sumele care depasesc acele limite sunt considerate venituri salariale).

Se introduc noi criterii pentru ca, cheltuielile cu bunurile de natura stocurilor sau cu mijloacele fixe amortizabile constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile sa fie deductibile fiscal (nu e obligatoriu sa fi fost asigurate, se accepta si daca au fost degradate calitativ și se face dovada distrugerii si daca au termen de valabilitate/expirare depasit).

Cheltuielile inregistrate in evidenta contabila, indiferent de natura lor, dovedite ulterior ca fiind legate de fapte de coruptie sunt considerate nedeductibile.

Deducerile fiscale prevazute in cazul cheltuielilor de cercetare-dezvoltare nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.

Modificari in categoria veniturilor neimpozabile

Dividendele primite de la o persoana juridica romana sunt neimpozabile, eliminandu-se astfel conditia introdusa la 1 ianuarie 2014 conform careia entitatea care primeste dividendele trebuie sa detina la data inregistrarii acestora, pe o perioada neintrerupta de 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care distribuie dividende

Alte modificari

Se reduce termenul de depunere a Formularului 014 pentru entitatile care  opteaza sa isi modifice anul fiscal („15 zile de la data inceperii anului fiscal modificat”, in loc de „cel puțin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul anului fiscal modificat”).

Se elimina din categoria entitatilor supuse cotei speciale de impozit de 5% categoria celor care desfasoara activitati de natura pariurilor sportive;

In cazul scutirii de impozit a profitului reinvestit, a fost introdusa o noua categorie de active pe langa cele care se regasesc in subgrupa 2.1. si sunt aduse precizari mai clare pentru situatia in care profitul inregistrat pana la sfarsitul trimestrului in  care este pus in functiune activul nu este suficient de mare incat sa acopere investitia efectuata.

Se va corela tratamentul contabil cu cel fiscal in cazul erorilor inregistrate in contabilitate (semnificative sau nesemnificative).

Modificari Microintreprinderi

Entitatile care desfasoara activitati de explorare, dezvoltare, exploatare a zacamintelor petroliere și gazelor naturale nu pot fi microintreprinderi.

De asemenea, se introduce o cota de impozitare redusa, de 1%, conditionata de indeplinirea anumitor termeni in ceea ce priveste numarul de salariati si perioada de angajare.

Daca se depaseste plafonul de 65.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanța și management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, se datoreaza impozit pe profit incepand cu acel trimestru, luand in considerare veniturile obtinute și cheltuielile suportate incepand cu acel trimestru  si nu de la inceputul anului fiscal cum se proceda anterior;

Se modifica baza impozabila in sensul eliminarii veniturilor din provizioane, ajustari pentru depreciere sau pentru pierdere de valoare, doar daca au fost recunoscute in categoria cheltuielilor nedeductibile la calculul profitului impozabil.

Se adauga la baza de impozitare anumite rezerve reduse sau anulate, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care microintreprinderile au fost si platitoare de impozit pe profit.

In acest sens, se modifica si termenele de declarare a mentiunilor.

Modificari Impozit pe venit

S-au stabilit modificarea definitiei activitatilor independente, in sensul includerii si a veniturilor din activitati de producție, modificare listei aferente veniturilor neimpozabile, precum si reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%.

S-au majorat termenele in  care contribuabilul trebuie sa notifice organul fiscal cu privire la inceperea sau incetarea unei activitati de la 15 zile la 30 de zile.

Noile prevederi adauga elemente de cheltuieli deductibile integral in cazul activitatilor independente, precum si majorarea sumelor acordate sub forma de deducere personala.

Se majoreaza plafonul aferent cheltuielilor sociale pana la 5% din fondul de salarii (in loc de 2%), in cazul capitolului aferent veniturilor salariale, introducandu-se posibilitatea de acordare a diurnei si administratorilor, nu doar salariatilor.

In aceeasi masura, se propune neimpozitarea tichetelor cadou acordate acordate cu ocazia evenimentelor speciale (Paste, 1 iunie, Craciun si 8 martie), aceasta prevedere aplicandu-se tuturor salariatilor, nu doar in cazurile in care sunt oferite copiilor acestora.

Cotizatiile platite asociatiilor profesionale sunt deductibile in limita a 4.000 euro anual, in loc de 2% aplicat la o baza de calcul.

La calculul venitului net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, cota de cheltuieli forfetara este de 40% (in loc de 20% si 25%). In cazul veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, inclusiv arenda, se va majora cota de cheltuieli forfetara de la 25% la 40%. In cazul veniturilor din pensii, se majoreaza plafonul neimpozabil, suma lunara neimpozabila aferenta veniturilor din pensii crescand anual cu cate 50 lei pana la atingerea valorii de 1200 lei lunar.

In cazul veniturilor din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozitul datorat se calculeaza, ca si pana acum, la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate. Modificarea intervine in situatia in care valoarea declarata este inferioara valorii minime stabilite prin studiul de piata realizat de catre Camerele Notarilor Publici, notarul public fiind cel care notifica organelor fiscale respectiva tranzactie.

Se modifica lista veniturilor pentru care platitorii – persoane juridice sau alte entitați care conduc evidența contabila au obligația de a calcula, de a reține și de a vira impozit prin reținere la sursa, reprezentand plați anticipate; de asemenea, impozitul final retinut nu se mai aplica la venitul brut, ci la venitul brut din care se deduce cota forfetara de cheltuieli, dupa caz, și contributiile sociale obligatorii retinute la sursa.

Se elimina avantajele sub forma utilizarii in scop personal a vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50% din categoria avantajelor in natura.

Se modifica regulile de determinare a impozitului pe veniturile din salarii. (avantaje, diferente fata de textul anterior)

Se majoreaza termenul de recuperare a pierderii fiscale de la 5 ani la 7 ani.

Masuri privind contributiile de asigurari sociale (CAS)

S-a stabilit includerea veniturilor din activitati independente in categoria asupra carora se aplica contributia la asigurarile sociale (CAS). Pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente in sistem real, baza lunara de calcul al CAS, in cazul platilor anticipate, o reprezinta echivalentul a 35% din castigul salarial mediu brut, urmand ca la regularizare sa se achite si diferentele.

Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala pentru care impozitul pe venit se retine la sursa, baza lunara de calcul al CAS o reprezinta diferenta dintre venitul brut si cheltuiala determinata prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut si nu poate fi mai mare decat echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut, in vigoare in luna pentru care se datoreaza contribuția.

Obligatiile de plata a CAS se stabilesc prin aplicarea cotei pentru contribuția individuala (10,5%) asupra bazelor de calcul, insa contribuabilii POT OPTA pentru cota integrala de CAS corespunzatoare conditiilor normale de munca, respectiv 26,3%;

Masuri privind contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS)

In cazul veniturilor salariale, daca totalul veniturilor obtinute este mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut, CASS individuala se calculeaza in limita acestui plafon.

Pentru persoanele fizice cu venituri din pensii, baza lunara de calcul al CASS o reprezinta numai partea de venit care depaseste valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, eliminandu-se plafonul anterior de 740 lei.

In cazul veniturilor din activitati independente, baza lunara de calcul nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut in vigoare in anul pentru care se stabilește contribuția.

Se includ veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, investitii, dividende si din alte surse, in baza de calcul a CASS, chiar daca beneficiarul obtine venituri din salarii, pensii sau alte activitati independente.

Se stabileste efectuarea regularizarii anuale a CASS: contributia anuala la asigurarile sociale de sanatate se calculeaza prin aplicarea cotei individuale de 5,5% asupra bazei anuale de calcul determinata ca suma a bazelor lunare de calcul asupra carora se datoreaza CASS. Baza anuala de calcul NU poate fi mai mica decat valoarea a 12 salarii de baza minime brute pe tara și nici mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut inmulțita cu 12 luni.

Cadourile si tichetele cadou oferite cu anumite ocazii nu intra in baza de calcul a contributiilor sociale pentru toti salariatii, nu doar pentru copiii acestora.

Modificari TVA

Se modifica definitiilor activelor corporale fixe, a bunurilor de capital si implicit a regulilor de ajustare a TVA in cazul acestora;

De asemenea, se stabileste modificarea componentei plafonului de scutire de 220.000 lei , introducerea taxarii inverse in cazul cladirilor, partilor de cladire si a terenurilor de orice fel, pentru a caror livrare se aplica regimul de taxare prin efectul legii sau prin optiune.

Se aduc precizari noi cu privire la ajustarea bazei de impozitare in cazul creantelor neincasate.

Se introduce o prevedere cu privire la baza de impozitare a bunurilor de natura alimentara al caror termen de consum a expirat si care nu mai pot fi valorificate, si a cotei reduse de de TVA de 5% in cazul livrarii de manuale scolare, carti, ziare si unele reviste, precum si pentru serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee etc, pentru care anterior se utiliza cota redusa de TVA de 9%.

Evenimentele sportive se vor incadra in categoria operatiunilor pentru care se aplica TVA redusa de 5%.

In cazul aplicarii cotei reduse de TVA de 5% pentru locuintele sociale, se modifica plafonul de la 380.000 lei la 450.000 lei.

Se aduc o serie de precizari in cazul vanzarii de constructii noi, introducandu-se si cateva prevederi mai clare cu privire la momentul in care radierea din ROI este efectuata.

Se reglementeaza exercitarea dreptului de deducere a TVA in cel mult 1 an de catre beneficiarul operațiunilor, in cazul in care organul fiscal a stabilit TVA colectata furnizorilor pe perioada inspecției fiscale, precum si nepreluarea in primul Decont de TVA depus dupa data inscrierii organului fiscal la masa credala, a TVA cumulata de plata cu care organul fiscal s-a inscris la masa credala.

In cazul nepreluarii soldului sumei negative a TVA in primul Decont de TVA depus dupa data deschiderii procedurii de insolvența, devine obligatorie solicitarea rambursarii de TVA prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

Se elimina prevederile referitoare la raspunderea individuala si in solidar pentru plata taxei.

Se stabileste posibiltiatea de a renunta la cererea de rambursare a TVA pe baza unei notificari depuse la autoritatile fiscale. Atunci cand este obligatorie ajustarea bazei impozabile, iar furnizorul nu emite factura de corectie, beneficiarul trebuie sa emita o autofactura in vederea ajustarii taxei deductibile, cel tarziu pana in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care au intervenit evenimentele respective.

Modificari Impozite si taxe locale

Impozitul pe cladiri va fi stabilit in funcție de destinația cladirii(rezidențiala sau nerezidențiala), atat pentru persoanele fizice, cat și pentru persoanele juridice. Cota impozitului: 0,08%-0,2% (cladiri rezidențiale); 0,2%-1,3% (cladiri nerezidențiale); 0,4% (cladiri utilizate pentru activitați din domeniul agricol); 2% (cladiri nerezidențiale ale persoanelor juridice nereevaluate in ultimii 5 ani); 5% (cladiri nerezidențiale ale persoanelor juridice nereevaluate in ultimii 3 ani)

In cazul persoanelor fizice, daca la adresa cladirii cu destinatie mixta este inregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfașoara nicio activitate economica, impozitul se calculeaza conform regulilor aplicabile cladirilor rezidentiale.

In situația in care la adresa cladirii, o persoana fizica are inregistrata o companie, aceasta va avea regimul fiscal nerezidențial numai in situația cand se deduc cheltuielile cu utilitațile.

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si impozitul pe mijloacele de transport sunt datorate pentru intregul an fiscal de persoana care are in proprietate activul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, fara ca aceste impozite sa se mai calculeze pe fractiuni de an. Impozitul pe cladiri si pe teren se plateste anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv, insa taxa pe cladiri/teren se platește lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinta.

Se elimina prevederea conform careia nu se datoreaza impozit pe terenul aferent unei cladiri, pentru suprafata de teren care este acoperita de o cladire.

Se stabileste scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport a autovehiculelor acționate electric si a mijloacelor de transport folosite exclusiv pentru intervenții in situații de urgența. In cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local

Se elimina taxa hoteliera si se introduc noi cladiri in categoria celor scutite de impozit.

Se acorda consiliilor locale posibilitatea de a hotari acordarea unor scutiri sau reduceri ale impozitului local dar si a impozitului pe mijloacele de transport agricole utilizate efectiv in domeniul agricol.

Se elimina prevederile conform carora persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri majorat.

Se modifica prevederile referitoare la cota de impozit aferenta impozitului pe spectacole si a scadentei acestuia.

De asemenea, se acorda competente consiliilor locale, care pot majora impozitele locale cu pana la 50% fata de nivelurile maxime stabilite in Codul fiscal, fata de 20% cat preciza legislatia anterioara.

Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, consiliul local poate majora impozitul pe teren cu pana la 500% incepand cu al treilea an.

In cazul oricarui impozit sau oricarei taxe locale, sumele respective se indexeaza anual cu rata inflatiei (comunicata oficial pe site-urile Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice), pana la data de 30 aprilie si nu o data la 3 ani cum se proceda anterior nemaifiind necesara adoptarea unei HG in acest sens.

Cristian Rapcencu este lector universitar la Departamentul de Contabilitate si Audit din cadrul ASE Bucuresti. De asemenea, este lector CECCAR si preda disciplinele Contabilitate si IFRS expertilor contabili din peste 20 de filiale CECCAR. Este expert contabil autorizat CECCAR si expert contabil judiciar. De asemenea, este consultant fiscal activ, membru CCF. Cristi are titlul de doctor, absolvind Scoala Doctorala, specializarea Contabilitate. El a publicat o serie semnificativa de studii, proiecte si articole si a participat la numeroase sesiuni de comunicari stiintifice nationale si internationale axate pe domeniul Contabilitate.

 

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: