Finanțe

Guvernanța corporativă, esențială în industria serviciilor financiare

17 feb. 2021 3 min

Guvernanța corporativă, esențială în industria serviciilor financiare

Reading Time: 3 minute

Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar – Bancar (ACJSFB) și ENVISIA – Boards of Elite anunță semnarea unui parteneriat pentru promovării educației în domeniul guvernanței corporative și a cadrului de reglementare specific industriei serviciilor financiare.

“Sistemul financiar-bancar funcționează după reguli și standarde de prudențialitate clare, riguroase, stricte, precum și conform celor mai înalte practici de guvernanță corporativă. Funcția juridică a unei instituții financiar-bancare, este fără îndoială o funcție de suport importantă, fără de care respectiva instituție nu ar putea funcționa, alături de funcții precum: auditul intern, conformitatea și controlul riscurilor semnificative.  Prin natura şi scopul său, regimul prudențial poartă o amprentă juridică deosebită, astfel că manifestarea unei conduite prudente și sănătoase este incompatibilă cu nerespectarea cerințelor legii. Pentru a asigura respectarea acestor norme legale și a standardelor de prudențialitate, dar mai ales pentru a susține strategia de afaceri, juriștii care compun funcția juridică dintr-o instituție financiar-bancară sunt permanent preocupați de pregătirea profesională continuă, de atingerea excelenței. Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar – Bancar este forul care asigură comunității profesionale juridice din industria financiar-bancară prestigiu profesional, accesul la atingerea excelenței profesionale, apartenența la o ELITĂ profesională”, a declarat Mirela IOVU, președinte ACJSFB.

“Cadrul de reglementare a sistemului financiar-bancar este complex și într-o dinamică continuă. Acesta vizează asigurarea unei guvernanței corporative solide și a unui sistem de control integrat al riscurilor, alături de preocupările privind finanțarea sustenabilă (cerințele ESG – Environmental, Social and Governance), necesitatea dezvoltării continue a unui comportament integru și etic al profesioniștilor din acest domeniu, asimilarea într-o manieră agilă și anticipativă a evoluțiilor tehnologice etc. În fața acestor provocări, educația ultraspecializată care integrează într-o manieră aplicată tandemul dintre prevederile legislative și activitatea instituțiilor financiar-bancare, se poate realiza doar printr-o alianță strategică dintre o asociație de profesioniști și o școală de business de elită. Pentru Europa Centrală și de Est, ENVISIA reprezintă o platformă unică de dezvoltare profesională și personală a elitelor, beneficiind de parteneriate de prestigiu cu universități de top și asociații profesionale importante din țară și din străinătate“, a declarat Gabriela Hârțescu – Decan & COO, ENVISIA – Boards of Elite.

ASOCIAȚIA CONSILIERILOR JURIDICI DIN SISTEMUL FINANCIAR – BANCAR (ACJSFB) este organizația profesională independentă neguvernamentală a consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar. Principalul obiect de activitate al ACJSFB îl constituie desfășurarea unor programe de perfecționare în domeniul financiar-bancar, de susținere a intereselor profesionale ale membrilor săi și de promovare a acțiunilor necesare perfecționării cadrului juridic al activității bancare, în special, și financiare, în general. În realizarea obiectului său de activitate, asociația desfășoară în principal următoarele activități: identificarea problemelor specifice consilierilor juridici din sistemul financiar-bancar; stabilirea unor puncte de vedere pentru soluționarea unitară și în spiritual legii a problemelor identificate; perfecționarea profesională continuă a membrilor săi; apărarea și promovarea drepturilor membrilor săi; organizarea de întâlniri periodice pentru dezbaterea unor teme științifice sau juridice de larg interes; organizarea de simpozioane şi elaborarea de tematici de studiu în domeniul financiar-bancar, fiscal, comercial, precum şi în legătură cu orice act normativ ce vizează activitatea profesională a membrilor săi; etc.

ENVISIA BUSINESS SCHOOL (ENVISIA) – boards of elite – este prima școală de business din Romănia și din Europa Centrală și de Est dedicată membrilor consiliilor de administrație, top managementului executiv (CEO, CFO, COO, CIO, CRO, etc), precum și specialiștilor cu înaltă expertiză care vizează aceste poziții. ENVISIA oferă programe de certificare și de dezvoltare a competențelor și abilităților de conducere, servicii de mentoring și evaluare. O premieră europeană o reprezintă dezvoltarea programului Board Practice and Directorship, în parteneriat cu Henley Businees School UK (școală de business cu triplă acreditare, în Europa și SUA: AMBA, EQUIS, AACSB). ENVISIA este partener educațional al unor prestigioase asociații profesionale: CISI – Chartered Institute for Securities and Investment UK, IASE – International Association for Sustainable Economy, AAFBR – Asociația Analiștilor Financiar-Bancari din România, ARIR – Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România, ACI România – Asociația Piețelor Financiare, ATR – Asociația Trezorierilor din România etc. Principalul obiectiv al ENVISIA îl reprezintă evoluția profesională și personală a elitelor, pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri care să genereze progress economic și social pe termen lung.  

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: