Analize Finanțe Stiri

Mecanismul de Redresare și Reziliență oferă 672,5 mld. euro statelor UE. Când vor fi dați banii

12 feb. 2021 2 min

Mecanismul de Redresare și Reziliență oferă 672,5 mld. euro statelor UE. Când vor fi dați banii

Reading Time: 2 minute

Consiliul European a aprobat regulamentul pentru Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR), în valoare de 672,5 miliarde de euro.

Aceste fonduri vor fi acordate statelor membre sub formă de granturi și împrumuturi, pentru a finanța măsuri naționale care atenuează consecințele economice și sociale ale pandemiei.

Mecanismul fusese anterior votat și de Parlamentul European. România va avea la dispoziție 30,4 miliarde euro prin MRR pentru implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Măsuri finanțate

Statele membre trebuie să-și elaboreze propriile planuri naționale de redresare și reziliență, care trebuie să conțină un pachet coerent de reforme și proiecte de investiții, care să acopere șase domenii relevante la nivel european:

  • tranziția spre o economie verde
  • transformarea digitală
  • creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă și crearea de locuri de muncă
  • coeziunea socială și teritorială
  • sănătatea și reziliența
  • politicile pentru copii și tineret, inclusiv educația și formarea de competențe

Fiecare plan trebuie să consacre climei cel puțin 37% din buget, iar acțiunilor din domeniul digital cel puțin 20%. Planurile trebuie să aibă un impact social și economic de durată și să includă reforme cuprinzătoare și un pachet robust de investiții. Ele nu pot prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu.

Regulamentul mai stipulează că doar statele membre care s-au angajat să respecte statul de drept și valorile fundamentale ale Uniunii pot primi fonduri din MRR.

Procedura de aprobare

Statele membre, inclusiv România, au termen până la 30 aprilie 2021 să depună la Comisia Europeană planurile naționale de redresare și reziliență.

Apoi, Comisia are maxim două luni la dispoziție să evalueze planurile depuse de fiecare țară și ulterior Consiliul European va trebui să adopte o decizie privind fiecare plan în termen de patru săptămâni.

Pentru planurile aprobate în 2021, statele mebre vor putea obține prefinanțare de până la 13% din graturile și împrumuturile acordate conform planului. Restul fondurilor vor fi eliberate pe baza atingerii țintelor prevăzute

Planul Național de Redresare și Reziliență al României se află în prezent în dezbatere publică. Acesta trebuie aprobat și trimis Comisiei.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: