Stiri

Parlamentul european a adoptat fonduri de sute de miliarde de euro pentru politicile climatice

24 iun. 2021 2 min

Parlamentul european a adoptat fonduri de sute de miliarde de euro pentru politicile climatice

Reading Time: 2 minute

Trei fonduri europene pentru consolidarea coeziunii economice și teritoriale a UE au fost aprobate miercuri de Parlamentul European. Fondurile sunt în valoare totală de 243 de miliarde de euro, dar sunt condiționate de respectarea Cartei drepturilor fundamentale a UE, obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și Acordul de la Paris privind clima, de promovarea egalității de gen și să lupte împotriva discriminării.

„Așa-numitul “pachet de coeziune” cuprinde obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune, precum și Regulamentul privind dispozițiile comune, un set de norme care reglementează fondurile regionale, de coeziune și sociale ale UE în următorii șapte ani. Toate cele trei regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE la 30 iunie și vor intra în vigoare în ziua următoare”, precizează Parlamentul European.

Fondurile, redirecționate către acțiuni climatice

De asemenea, în conformitate cu noile norme privind dispozițiile comune, atât Interreg, cât și fondurile regionale și de coeziune vor trebui să direcționeze cel puțin 30% din resursele lor către acțiuni climatice, economia circulară și investiții în creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă. În plus, noul pachet prevede și măsuri specifice pentru IMM-uri și regiunile ultraperiferice.

Cu un buget de 243 de miliarde de euro, calculat la prețurile din 2018 și reprezentând un sfert din cadrul financiar multianual pentru 2021-2027, fondurile regionale și de coeziune reprezintă împreună cel mai mare instrument de investiții al UE.

Totodată, pachetul de coeziune e menit să sprijine cultura, turismul durabil, digitalizarea și creșterea rezilienței sistemului de sănătate publică.

Investițiile legate de energia nucleară sau de combustibilii fosili sunt excluse de la sprijin, cu o excepție făcută pentru proiectele privind gazele naturale pentru a înlocui cărbunele, valabilă până la 31 decembrie 2025.

UE acordă sprijin pentru proiecte transfrontaliere și pentru cooperarea privind regiunile învecinate

Interreg, obiectivul de cooperare teritorială europeană, va avea un buget de 8,05 miliarde de euro, cu o rată de cofinanțare de 80%. În plus, 85% din fonduri vor fi direcționate către regiunile ultraperiferice. Resursele, cu 3% mai mari decât în perioada anterioară, sunt asigurate de pachetul financiar al Fondului european de dezvoltare regională.

Cooperarea transfrontalieră va primi 72,2% din aceste resurse, în timp ce cooperării transnaționale, interregionale și a regiunilor ultraperiferice i se vor aloca 18,2%, 6,1% și, respectiv, 3,5%. Până la 20% din fondurile unui program Interreg pot fi alocate pentru proiecte mici.

Regulamentul privind dispozițiile comune
Legislația stabilește dispoziții comune pentru Fondul regional și de coeziune, Fondul de tranziție echitabilă, Fondul social european Plus și Fondul european pentru pescuit, afaceri maritime și acvacultură. Împreună, instrumentele care fac obiectul acestei legislații reprezintă aproximativ o treime din bugetul total al UE pentru perioada 2021-2027.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: