Finanțe Stiri

Proiectul bugetului de stat pentru 2021 a fost publicat. Cum se împart banii

11 feb. 2021 2 min

Proiectul bugetului de stat pentru 2021 a fost publicat. Cum se împart banii

Reading Time: 2 minute

În final a fost publicat proiectul de buget pentru anul 2021. România se bazează în acest an pe o creștere economică țintă de 4,3%.

Produsul intern brut este proiectat să atingă 1.116,83 miliarde lei, în timp ce deficitul bugetar va atinge 80 de miliarde de lei – 7,16% din PIB. Veniturile pentru acest an sunt estimate la 364,9 miliarde de lei, îar cheltuielile la 444,90 miliarde de lei.

Investiții mai multe

Pentru anul 2021, investițiile sunt estimate la 5,50% din PIB, mai mari cu 8,3 miliarde lei ca în anul 2020, iar în anul 2024 acestea vor reprezenta 4,81% din PIB, o creştere de 6,1 miliarde de lei faţă de anul 2021, cu un vârf situat în anii 2020-2022.

Deficitul pe bugetul general consolidat:

7,16% din PIB în 2021
5,84% din PIB în 2022
4,37% din PIB în 2023
2,89% din PIB în 2024

Cheltuielile de personal nu pot depăși 9,8% din PIB în 2021 și 9,1% în 2022.

Cele mai importante măsuri ale proiectului de buget pentru anul 2021

 • menținerea cuantumului brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie /indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, precum și a indemnizațiilor aferente funcțiilor de demnitate publică și funcțiilor asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
 • menținerea în anul 2021 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2020, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;
 • menținerea în anul 2021 a cuantumului indemnizației de hrană la nivelul stabilit pentru anul 2020;
 • neacordarea de premii și a indemnizaţiei de vacanţă prevăzută de Legea-cadru nr. 153/2017;
 • compensarea orelor suplimentare pentru personalul bugetar numai cu timp liber corespunzător;
 • pentru polițiști și cadre militare se mențin reglementările din anii anteriori care vizează acordarea drepturilor salariale pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale;
 • prelungirea folosirii voucherelor de vacanță emise în anul 2019 și anul 2020 până la sfârșitul anului 2021 și suspendarea emiterii de vouchere de vacanță pentru anul 2021 de către autoritățile și instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, precum și serviciile publice autonome de interes naţional, cu personalitate juridică, reglementate prin Legea nr.41/1994;
 • studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri și naval. Studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport.

Bugetul ministerelor și instituțiilor în 2021

 • Ministerul Economiei: 6,59 miliarde lei
 • Ministerul Justiției: 4,73 miliarde lei
 • Ministerul Sănătății: 17,53 miliarde lei
 • Ministerul Dezvoltării – 7,9 miliarde lei vs 5,5 în 2020
 • Ministerul Muncii – 53,7 miliarde lei vs 41,9 în 2020
 • Ministerul Fondurilor Europene: 2,02 miliarde lei
 • Ministerul Energiei: 1,13 miliarde lei
 • Administrația Prezidențială: 58,81 milioane lei
 • CSM: 173,1 milioane lei
 • Înalta Curte: 144,93 milioane lei

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: