Finanțe Interviuri

Școală pentru bancheri

22 apr. 2019 3 min

Școală pentru bancheri

Reading Time: 3 minute

Reglementarea din industria bancară este din ce în ce mai stufoasă. Se vorbește chiar de o suprareglementare, tocmai când concurența fintech-urilor este din ce în ce mai dură. Cum fac bancherii față acestor provocări? Se duc la școală, la Institutul Bancar Român (IBR). Am discutat cu Gabriela Hârțescu, directorul general al IBR, despre cursurile la care merg angajații din bănci, dar și despre educație financiară.

Guvernatorul BNR spunea recent că este nevoie de un nou stadiu de profesionalizare a bancherilor. Vin bancherii la școală?

Într-adevăr, evoluțiile din industria serviciilor financiare, în general, și din industria bancară, în special, atât din perspectiva noilor tehnologii și a nevoii de adaptare a proceselor interne, precum și din perspectiva dinamicii reglementărilor europene și naționale cu impact asupra sistemului bancar, impun necesitatea pregătirii și specializării continue a resursei umane. În plus, o serie de directive europene transpuse în legislația națională solicită anumitor categorii de personal o pregătire de specialitate inițială, urmată de un anumit număr de ore de pregătire profesională continuă, în fiecare an. Un exemplu recent în acest sens îl reprezintă Legea nr. 126/2018 pri­vind piețele de instrumente financiare și regulamentul de formare aferent, care stipulează obligativitatea parcurgerii de cursuri și absolvirii de exa­mene pentru personalul care lucrează cu instrumente financiare, Institutul Bancar Român fiind nominalizat în calitate de organism atestat de formare profesională. Deci, da, bancherii participă în mod constant la programe de training specializat.

La ce cursuri de pregătire vin angajații din bănci?

În portofoliul de cursuri al IBR sunt peste 120 de programe de pregătire în domeniul financiar-bancar, care atrag circa 3.000 de participanți anual. Unele dintre acestea sunt programe de pregătire pentru certificări profesionale internaționale, institutul fiind furnizor de training acreditat de reputate orga­nisme internaționale (CISI UK – Chartered Institute for Securities and Investment, EBTN – European Banking & Financial Services Training Association etc). Lista cursurilor este complexă și variată, de aceea menționez doar câteva domenii de interes: creditare și analiză financiară, managementul riscurilor și prudențialitate, IFRS, conformitate, prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, piețe financiare, protecția datelor cu caracter personal etc. Institutul nostru este și furnizorul de training specializat și pentru băncile din Republica Moldova, fie organizând programele noastre la Chișinău, fie invitându-i pe bancherii moldoveni la București.

“Ne-am obișnuit doar să constatăm că România nu stă bine la capitolul educație financiară. Hai să gândim, să propunem soluții și, mai ales, să avem consecvența necesară pentru implementarea proiectelor!” – Gabriela Hârțescu, director general IBR

A crescut interesul pentru cursurile din zona de tehnologie și cybersecurity?

Da, și acesta este un domeniu de interes tot mai mare. De fapt, un set de competențe digitale este necesar oricărei funcții sau activități din bancă. Cursurile au tematici care pleacă de la clasicele Excel și Po­werPoint către abordări moderne privind practici de guvernanță și management IT și ethical hacking.

Cum au evoluat cursurile și trainingurile? S-au schimbat domeniile de interes ale cursanților? Care sunt cursurile cele mai solicitate?

Pentru profesioniștii din bănci am menționat deja care sunt principalele preferințe în domeniul training-ului. Este relevant să menționez că în ultimii ani strategia de educație a institutului a luat în calcul și pregătirea clienților băncilor, precum și promovarea educației financiare în rândul tinerilor, elevi și studenți. Referitor la clienții băncilor, ne-am adresat companiilor, IMM-urilor, autorităților pu­blice etc., fiind evident faptul că nicio entitate economică nu poate funcționa fără o componentă financiară profesionistă, spe­cializată. De aceea, multe din temele pe care le propunem fac legătura dintre activitatea bancară și activitatea comercială sau economică, contribuind la un dialog profesio­nal între bănci și clienții acestora. Pentru tineri am dezvoltat programe dedicate de educație financiară, amintind în acest sens Atelierele de IQ bancar pentru liceeni și programele în parteneriat cu asociațiile studențești.

3.000 de cursanți atrag anual cele peste 120 de programe de pregătire în domeniul financiar-bancar din portofoliul Institutului Bancar Român

Din ce domenii de activitate vin cei mai mulți cursanți?

Bineînțeles, orientarea principală a institutului este către profesioniștii din bănci. Acestora li se adaugă, din ce în ce mai consistent, specialiști din instituții financiare – nebancare, societăți comerciale și alte entități.

Cum stă România în privința educației financiare?

Sunt disponibile o serie de statistici care ne arată nivelul de educație financiară din țara noastră, gradul de intermediere și cel de incluziune financiară. Eu vreau să am o abordare optimistă și să conclu­zionez că mai este încă mult spațiu de dezvoltare în creșterea gradului de educație financiară, că trebuie să ne mobilizăm și să identificăm soluții și proiecte cu impact strategic la nivel național. Faptul că ne-am obișnuit doar să constatăm că nu este bine nu rezolvă nicio problemă. Hai să gândim, să propunem soluții și, mai ales, să avem consecvența necesară pentru implementarea proiectelor. Închei printr-un citat sugestiv al lui Albert Einstein, care sintetizează și unul din obiectivele mele în conducerea institutului: scopul educației ar trebui să fie pregătirea unor oameni care să acționeze și să gândească independent și care, în același timp, să vadă în slujirea comunității rea­lizarea supremă a vieții lor.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: