BizRemote by certSIGN Finanțe

Sprijin pentru companiile afectate de pandemie. Schemă de ajutor de stat pentru cheltuieli cu salariile și noi investiții

11 dec. 2020 2 min

Sprijin pentru companiile afectate de pandemie. Schemă de ajutor de stat pentru cheltuieli cu salariile și noi investiții

Reading Time: 2 minute

Companiile pot depune cereri pentru finanțare prin schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor noi, care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, anunță Ministerul Finanţelor Publice.

Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regională prin realizarea de investiţii care determină crearea a minimum 100 de locuri de muncă şi încurajarea participării active a întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti.

Principalele criterii de eligibilitate și condiții obligatorii:

 • Investițiile realizate trebuie să fie considerate investiții inițiale sau investiții inițiale în favoarea unei activități economice noi.
 • Compania nu intră în categoria ”întreprinderilor în dificultate”, definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament. Astfel, nu sunt eligibile întreprinderile care se află în cel puțin una dintre următoarele situații:
  – în ultimul an fiscal jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  – raportul datorii/capitaluri proprii este mai mare de 7,5;
  – capacitatea de acoperire a dobânzilor calculate pe baza EBITDA se situează sub valoarea de 1 (în cazul întreprinderilor mari).
 • Nu se află în procedură de executare silită, insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operațională, lichidare sau suspendare temporară a activităţii.
 • Nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Nu au efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția.
 • Este demonstrat efectul stimulativ al ajutorului.

Cheltuielile eligibile sunt costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi aferente noilor locuri de muncă create ca urmare a realizării de investiţii, ce includ salariul brut și contribuțiile obligatorii.

În cadrul schemei sunt finanţate cheltuielile salariale înregistrate pe o perioadă de doi ani consecutivi, ca urmare a creării de noi locuri de muncă. Se acordă sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. În anul 2020, pentru ambele scheme de ajutor de stat administrare de MFP (instituite în baza HG nr. 332/2014 şi HG nr. 807/2014) a fost alocat un buget de 1,5 miliarde lei.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: