Finanțe Interviuri

Un pas spre open banking

29 mai 2019 4 min

Un pas spre open banking

Reading Time: 4 minute

Bun venit în era open banking, care aduce costuri mai mici pentru client, acces la soluții financiare care încorporează tehnologie avansată și nu în ultimul rând o calitate crescută a serviciilor, spune Florin Branici, director Divizie Canale Alternative, Alpha Bank Romania.

Bancherii și fintech-urile vorbesc tot mai des în ultima perioadă despre PSD2. Ce este aceasta pe înțelesul tuturor?

Directiva europeană cunoscută sub numele PSD2 (Payment Service Directive) stabilește cadrul de desfășurare a pieței unice europene a serviciilor de plată. Scopul său declarat este de a crea un mediu sigur, eficient și inovator de desfășurare a plăților din statele membre ale Uniunii Europene. Sunt trei direcții majore prin care PSD2 face aceste lucruri.  În primul rând drepturile consumatorilor – în ceea ce privește modul de soluționare a reclamațiilor, regu­lile de stabilire a comisioanelor și conversiei valutare. A doua direcție se referă la siguranța tranzacțiilor – regulile de autentificare și autorizare a tranzacțiilor prin “strong customer authentication”, iar cea de-a treia la accesul la conturi și plăți prin terți (third party) – stabilind un cadru inovator pentru introducerea de servicii de plată și acces la cont.

Ce reprezintă 14 martie 2019 în calendarul PSD2?

Primul termen de aplicare a directivei rezultă din regulamentul pri­vind standardele tehnice de aplicare a PSD2, cel care stabilește și normele tehnice prin care se facilitează accesul terților la informațiile din conturile bancare (în scopul inițierii de plăți sau oferirii de informații despre conturi). 14 martie 2019 este data la care băncile trebuia să pună la dispoziția terților mediile de test pentru platformele/sistemele prin care dezvoltatorii de aplicații (third party) vor accesa aceste servicii.

Ați pregătit o asemenea platformă?

Da, avem o platformă de testare începând din 14 martie. Portalul adresat dezvoltatorilor de aplicații, Alpha Bank Group API Portal, conține API‑uri realizate după stan­dardul Open Banking UK pentru (Account Information Services, Payment Initiation Services) împreună cu specificațiile tehnice și documentele aferente, și deservește toate subsidiarele Grupului Alpha Bank. Informații suplimentare se găsesc pe pagina dedicată a website-ului băncii

Cum se realizează accesul în acest mediu de test, este liber pentru oricine?

Accesul dezvoltatorilor în mediul de test se realizează printr-un meca­nism de înrolare în portal și este deocamdată deschis tuturor dezvoltatorilor. De menționat că în varianta de producție care va fi pusă la dispoziție în a doua jumătate a anului (conform reglementărilor), accesul va fi permis doar dezvoltatorilor certificați (autorizați de către băncile centrale din spațiul Uniunii Europene).

„Open banking-ul intensifică competiția între bănci, ceea ce conduce la reducerea costurilor pentru clienți și creșterea transparenței și acurateței informațiilor pe baza cărora clienții iau decizii financiare.”

Ne puteți da exemple concrete privind beneficiile pe care le va aduce clienților PSD2?

PSD2 pune bazele inovării în dome­niul plăților pe teritoriul UE. Directiva va înlesni apariția unor noi jucători în domeniul serviciilor financiare care vor oferi alternative la serviciile existente deja. Clienții (consumatori individuali, companii) vor bene­ficia în primul rând de diversitate mai mare de aplicații și servicii și de un control îmbunătățit asupra banilor. Comercianții online, de exemplu, vor putea oferi mai multe variante de plată a cumpărăturilor: pe lângă varianta plății cu cardul sau cash la livrare, va apărea și alternativa de plată din cont. Este de asemenea de așteptat ca utilizatorii să capete acces la soluții de plată și de administrare a resurselor financiare personale în condiții de experiență (digitală) îmbunătățită. Alpha Bank Group API Portal a fost proiectat pentru a facilita interacțiunea dintre bancă și producătorii de aplicații în scopul oferirii celei mai bune experiențe de utilizare consumatorilor de servicii financiare.

Acum avem niște medii de test, cu date fictive, dar cât de sigure vor fi aceste platforme atunci când vor fi populate cu datele reale ale clienților?

Prin normele sale tehnice, PSD2 stabilește clar limitele și condițiile în care se va face accesul la informațiile clienților. Se stabilește, spre exemplu, un cadru strict prin care clientul acordă și/sau revocă accesul terților la datele sale și există, de asemenea, prevederi clare cu privire la folosirea acestor informații. De altfel, normele sunt completate și de regulamentul cu privire la protecția datelor personale (GDPR).

Cine va avea acces la aceste platforme și cum se va face autorizarea acestora?

Accesul la platformele dedicate dezvoltatorilor va fi permis companiilor autorizate. Există și în acest sens prevederi specifice în normă, terții care vor dori să ofere servicii de acest tip fiind necesar a urma o procedură de certificare de către una din autoritățile competente (de regulă, bancă centrală) de pe teritoriul european. După certificare, prestatorii autorizați vor fi înscriși într-un re­gistru, care va fi publicat de către autoritatea centrală bancară europeană (ECB) și care va fi accesibil tuturor părților implicate. Băncile vor oferi acces doar dezvoltatorilor înscriși în acest registru, însă fiecare bancă va putea stabili o procedură proprie de înrolare a dezvoltatorilor în propriul portal.

Ce servicii pot oferi băncile clienților cu ajutorul acestor platforme?

Există două categorii de servicii obli­gatorii pe care aceste platforme le vor oferi. Una este inițierea de tranzacții de plată prin intermediul unor inter­fețe (aplicații, dispozitive) puse la dispoziție de alți jucători/participanți (third party), cealaltă fiind agrega­rea informațiilor despre tranzacții și solduri ale conturilor (de plăți) prin intermediul unor interfețe ale prestatorilor terți. Pe lângă serviciile obli­gatorii, vom oferi prin Alpha Bank Group API Portal și interfețe (APIs) pentru alte servicii. De altfel, în mediul de test sunt deja incluse astfel de servicii cu valoare adăugată (coordonate rețea de ATM-uri și unități, rate de schimb valutar), demonstrând îmbrățișarea conceptului de open banking.

Cum ați defini open banking-ul, reprezintă o nouă etapă în evoluția bankingului?

Open banking-ul este un concept care vizează îmbunătățirea interacțiunii dintre clienți și bănci. Pe de o parte se intensifică competiția între bănci (mari sau mici, vechi sau noi), având ca rezultate costuri mai mici pentru client, accesul clienților la soluții financiare care încorporează tehnologie avansată și nu în ultimul rând o calitate crescută a serviciilor. Pe de altă parte, cresc transparența și acuratețea informațiilor pe care clienții le iau în considerare pentru fundamentarea deciziilor lor financiare sau pentru compararea și evaluarea serviciilor disponibile.

Articolul a fost inițial publicat în Biz nr. 332 (mai 2019). Dacă doriți să primiți Revista Biz prin curier, abonați-vă aici.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: