Analize Stiri

UE, principalul donator mondial de asistență pentru dezvoltare

apr. 20, 2020 4 min

UE, principalul donator mondial de asistență pentru dezvoltare

Reading Time: 4 minute

Asistența oficială pentru dezvoltare (AOD) colectivă din partea Uniunii Europene și a statelor sale membre s-a ridicat la 75.2 miliarde de euro în 2019, ceea ce reprezintă 55.2 % din asistența furnizată la nivel mondial, conform cifrelor preliminare publicate de Comitetul de asistență pentru dezvoltare (CAD) al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).

Asistența colectivă furnizată de UE și de statele sale membre a reprezentat 0.46 % din venitul național brut (VNB) al UE, o cifră ușor mai redusă decât nivelul de 0.47 % din 2018, dar care rămâne cu mult peste media de 0.21% a membrilor Comitetului de asistență pentru dezvoltare (CAD) care nu fac parte din UE.

Comisarul pentru parteneriate internaționale, Jutta Urpilainen, a explicat: „În calitate de principal donator mondial de asistență oficială pentru dezvoltare, UE salvează vieți, construiește economii mai puternice și protejează planeta în beneficiul a milioane de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, constat cu îngrijorare faptul că efortul nostru colectiv a continuat să scadă în 2019, iar raportul nostru AOD/VNB se află la cel mai scăzut nivel din 2016 până în prezent. Dezvoltarea durabilă necesită un efort colectiv constant. Următorul buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021-2027 va avea o importanță fundamentală pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Fac apel la toate statele membre să își respecte angajamentele în materie de AOD și la toți actorii din domeniul dezvoltării să își intensifice eforturile pentru a eradica sărăcia. Criza actuală provocată de coronavirus arată cât de interdependenți suntem cu toții și cât de important este să ne intensificăm sprijinul pentru țările noastre partenere în calitate de Echipa Europa (Team Europe).”

În 2019, trei state membre ale UE și-au îndeplinit angajamentele în materie de AOD furnizând 0,7 % sau mai mult din VNB-ul lor sub formă de AOD: Luxemburg, Suedia, Danemarca, precum și Regatul Unit.

Următoarele state membre și-au majorat raportul AOD/VNB cu cel puțin 0,01 puncte procentuale: Austria, Cipru, Finlanda, Franța, Luxemburg și Malta. Cu toate acestea, raportul AOD/VNB s-a diminuat în 8 state membre: Belgia, Estonia, Germania, Lituania, Țările de Jos, Polonia, Portugalia și Suedia.

Asistența acordată de UE țărilor cel mai puțin dezvoltate crește

AOD acordată de UE țărilor cel mai puțin dezvoltate a crescut pentru al doilea an consecutiv, ajungând la 19,8 miliarde EUR, ceea ce reprezintă 0,125 % din VNB în 2018. În 2018, AOD acordată de UE28 pentru Africa a crescut cu 4,3 %, ajungând la 25 de miliarde EUR.

Pe lângă AOD, UE ajută țările partenere să valorifice la maximum diversele surse de finanțare disponibile pentru a sprijini punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. UE a avut un rol fundamental în reunirea ajutoarelor, a investițiilor și a schimburilor comerciale, în mobilizarea resurselor interne și a politicilor destinate să valorifice pe deplin potențialul tuturor fluxurilor financiare. UE a jucat un rol esențial în ceea ce privește cadrele de finanțare naționale integrate, un instrument de finanțare a priorităților naționale și de operaționalizare a Agendei de acțiune de la Addis Abeba(link is external) la nivel național, ca mijloc de a concepe strategii de finanțare pentru dezvoltarea durabilă din toate sursele de finanțare. Grație Planului european de investiții externe, UE este pe drumul cel bun în ceea ce privește mobilizarea investiții în valoare de peste 47 de miliarde EUR pentru Africa și vecinătatea noastră. Garanția din cadrul Fondului european pentru dezvoltare durabilă, în special, joacă un rol esențial în deblocarea de fonduri suplimentare pentru țările partenere. De asemenea, UE sprijină țările partenere în vederea îmbunătățirii colectării impozitelor și a cheltuielilor publice.

Context 

Datele publicate astăzi se bazează pe informațiile preliminare comunicate OCDE de către statele membre ale UE, cifrele finale detaliate urmând a fi publicate de către OCDE în decembrie 2020. AOD colectivă din partea UE constă din totalul cheltuielilor cu AOD suportate de statele membre ale UE și AOD acordată de instituțiile UE care nu reprezintă o contribuție a statelor membre (în special resursele proprii ale Băncii Europene de Investiții). Valoarea agregată la nivelul UE include Regatul Unit, deoarece perioada de referință se încheie înainte de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

Comunitatea internațională a precizat în Agenda de acțiune de la Addis Abeba(link is external) modul în care finanțarea pentru dezvoltare ar trebui să evolueze pentru a sprijini Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă(link is external). Asistența oficială pentru dezvoltare este una dintre sursele de finanțare pentru îndeplinirea angajamentului comunității internaționale de a atinge obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), însă este clar că resursele pentru dezvoltare durabilă trebuie să provină din toate sursele posibile (publice, private, internaționale și naționale) și că este necesar să se intensifice substanțial eforturile de mobilizare a resurselor financiare. Ca un pas în această direcție, datele privind sprijinul oficial total pentru dezvoltarea durabilă (SOTDD) vor fi colectate pentru prima dată în 2020, oferind o imagine de ansamblu a tuturor resurselor care beneficiază de susținere oficială pentru ODD, dincolo de fluxurile incluse în AOD. SOTDD este un nou cadru statistic internațional pentru monitorizarea resurselor oficiale și a finanțării private mobilizate prin intervenții oficiale în sprijinul dezvoltării durabile. Acesta este conceput pentru a monitoriza atât resursele transfrontaliere, cât și sprijinul acordat bunurilor publice internaționale și provocările globale.

În mai 2015, Consiliul European și-a reafirmat angajamentul de a majora AOD colectivă la 0,7 % din VNB-ul UE înainte de 2030. 

Alocarea fondurilor pentru AOD are la bază obiective individuale. Statele membre care au aderat la UE înainte de 2004 și-au reafirmat angajamentul de a atinge obiectivul de 0,7 % din VNB pentru AOD, ținând seama de circumstanțele bugetare, în timp ce statele membre care l-au îndeplinit s-au angajat să rămână la acest nivel sau să îl depășească. Statele membre care au aderat la UE după 2004 s-au angajat să depună eforturi pentru a-și majora alocarea din VNB destinată AOD la 0,33 %.

Credit foto: ID 9116987 © Giampaolo Squarcina | Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: