Business Management Opinii

Cum să ai succes pe piața muncii

9 oct. 2020 4 min

Cum să ai succes pe piața muncii

Reading Time: 4 minute

Piața muncii și cerințele acesteia s-au schimbat în ultimii ani. De aceea este nevoie de o revizuire a paradigmei pe plan educațional și al carierei. Actuala generație de tineri se confruntă cu o nouă realitate în ceea ce privește educația și dezvoltarea profesională. Dacă cu doar două generații în urmă, a avea acces la educația de bază reprezenta cheia pentru o carieră de succes și securitate financiară, în lumea actuală, datorită schimbărilor rapide, acest rol a fost preluat de învățarea continuă.

A FI ABSOLVENT NU ÎNSEAMNĂ ÎNCHEIEREA PROCESULUI DE ÎNVĂȚARE 

Text de Ivan Domuschiev 

Odată cu absolvirea ultimului ciclu de educație formală, investițiile în competențe scad și rămân plate în cazul majorității oamenilor pentru tot restul vieții. Învățarea pe tot parcursul vieții oferă o oportunitate de conversie profesională și perfecționare, dar doar o mică parte dintre adulții activi pe piața muncii iau parte la astfel de activități, iar majoritatea acestora au deja calificări de nivel superior. Majoritatea adulților cu calificare scăzută, inclusiv cei care se luptă cu abilitățile de bază, nu investesc în învățarea continuă.

În prezent, disparitățile dintre țările UE în ceea ce privește participarea la învățarea continuă sunt semnificative și creșterea ponderii persoanelor care participă la învățare continuă este esențială. Acesta ar fi un mod promițător de îmbunătățire a competențelor și a cunoștințelor.

Potrivit datelor de la World Economic Forum majoritatea elevilor din prezent vor ocupa poziții și vor activa în domenii care momentan nu există. Evenimentele recente au accentuat și au accelerat dinamica schimbărilor atât pe piața educațională cât și pe piața muncii, astfel, nu mai este suficient ca un absolvent să-și găsească un job pe care să-l păstreze până la sfârșitul carierei active. Noua normalitate este ca fiecare persoană să parcurgă mai multe etape în carieră, ceea ce va impune atât schimbarea unui număr de angajatori, cât și dobândirea continuă de abilități noi, pentru a avea o carieră de succes.

Astfel, datele din prezent, oferite de EUROSTAT, arată că doar 11% din cetățenii europeni, cu vârste între 25 și 64 de ani investesc în învățarea continuă („life-long learning”), însă procentul va crește considerabil în următorii ani iar motorul principal al acestei schimbări va fi accelerarea digitalizării. Din păcate, România se clasează pe ultimul loc, cu doar 1,3% din populația activă

În viitor, factorul determinant pentru maximizarea capacității de angajabilitate va fi dobândirea permanentă de competențe noi și investirea într-o perfecționare continuă.

Mihaela Feodorof, Executive Coach & Business Consultant, Performanceway: ”În viața fiecărui adult profesionist, coexistă perspectiva performanței la actualul loc de muncă cu potențialul de a ocupa o poziție superioară. Paradigma ROI (Return of Investment) asigură antrenarea capacităților pentru un randament mai bun. Capacitatea de adaptare a candidatului în piața forței de muncă locale sau globale este generată de dinamica pregătirii lui continue și de atenția pe care o acordă nevoilor angajatorului cu rolul său. Reconversia profesională capătă un sens amplu și pozitiv, atât timp cât profesionistul este mereu gata să facă față altor provocări, versus adaptabilitatea sa față de constrângerile generate de crize financiare sau industriale.”

ÎNVĂȚAREA CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONAREA VOR FI SARCINA ANGAJATULUI 

Dacă până acum, acest demers cădea în sarcina angajatorului, care era considerat responsabil să investească resurse pentru creșterea competențelor angajatului, în viitor, în contextul unei competitivități crescute pentru locuri de muncă bine remunerate, această presiune se va muta în sarcina angajatului. Acest trend a fost cel mai bine înțeles de către instituțiile de învățământ, care, pe lângă programele de studiu clasice, oferă și cursuri de perfecționare de scurtă durată, part-time, la distanță sau foarte specializate, care au incluse în curiculă internship-uri obligatorii în colaborări cu companii internaționale. Acest lucru permite studenților, absolvenților și profesioniștilor să aleagă acele cursuri, de multe ori nișate, care corespund cu parcursul carieral ales.

O problemă specifică este învățarea limbilor străine. O carieră de succes necesită dobândirea unor bune competențe lingvistice. Multilingvismul reprezintă unul dintre cele mai mari atuuri din punct de vedere al carierei, si în același timp, o provocare. Potrivit unui studiu al Comisiei Europene, în 2016, peste o treime (35,4%) dintre adulții activi (definiți ca persoane între 25 și 64 de ani) din UE au raportat că nu cunosc nicio limbă străină. O proporție similară (35,2%) a raportat că știe doar o limbă străină, în timp ce puțin peste o cincime (21,0%) știau două limbi străine și mai puțin de o zecime (8,4%) dintre toți adulții activi știau trei sau mai multe limbi străine.

Investiția în educație este și va rămâne investiția cu cel mai bun randament (Return of Investment). Educația internațională dezvoltă multilateral tinerii ai căror familii aleg să facă această investiție. Dezvoltarea la care facem referire nu este doar una academică, ci este vorba și despre dezvoltarea unui caracter puternic și a unor abilități care le vor fi folositoare pentru întreagă viață. Această investiție pune bazele viitorului succes al tânărului profesionist, atât din punct de vedere al avantajului în ceea ce privește educația academică, cât și al șanselor de angajare și integrare socială oriunde în lume va alege să-și dezvolte cariera.

Ivan Domuschiev este Managing Partner al Yourway Advisors

Foto header:  © Jon Anders Wiken | Dreamstime.com

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: