Finanțe Stiri

Erste Group: profit net de 783 milioane de euro în 2020

26 feb. 2021 4 min

Erste Group: profit net de 783 milioane de euro în 2020

Reading Time: 4 minute

Erste Group a încheiat anul 2020, marcat de pandemia de coronavirus, cu un profit operațional solid de 2,9 miliarde de euro (-1,3% față de anul precedent). Grupul bancar, cotat la bursă, a constituit provizioane de risc de aproape 1,3 miliarde de euro pentru pierderile iminente din activitatea de creditare ca urmare a pandemiei.

În aceste condiții, profitul net a scăzut cu 46,7%, la 783 milioane de euro. Pe de altă parte, creditele acordate clienților au crescut cu 3,6%, la 166,1 miliarde de euro, iar depozitele au crescut cu 9,9%, la 191,1 miliarde de euro. Indicele capitalului comun de rang 1 (CET1, final) a crescut de la 13,7% la 14,2%, arată Erste, în comunicatul de presă de anunțare a rezultatelor.

„Am avut performanțe bune pe toate piețele noastre, într-un an marcat de provocări excepționale. Profitul operațional a rămas stabil, iar capitalizarea este excelentă. Vrem ca acționarii noștri să beneficieze de aceste rezultate, motiv pentru care – în conformitate cu recomandarea BCE – vom propune în Adunarea Generală Anuală un dividend de 50 de eurocenți pe acțiune pentru 2020 și, de asemenea, vom rezerva până la un euro pe acțiune pentru un potențial dividend acordat la o dată ulterioară”, a declarat Stefan Dörfler, CFO al Erste Group.

CÂȘTIGURILE AU SCĂZUT UȘOR

Venitul net din dobânzi a crescut – în principal în Austria, dar și în România și Ungaria – cu 0,6% față de 2019, la 4,8 miliarde de euro. Venitul net din dobânzi în Republica Cehă a scăzut semnificativ pe fondul reducerii ratelor de dobândă. Venitul net din taxe și comisioane a scăzut cu 1,2%, la 1,98 miliarde de euro. Veniturile mai mari din serviciile de brokeraj pe piața de capital și administrarea de active nu au compensat în totalitate declinul înregistrat de alte categorii de venituri din taxe și comisioane – în special veniturile din serviciile de plăți. Venitul net din tranzacționare și indicatorul câștiguri/pierderi aferente activelor financiare măsurate la valoarea justă prin contul de profit și pierdere au înregistrat o scădere cumulată semnificativă de 32,1%, la aproape 200 de milioane de euro. Prin urmare, venitul operațional a scăzut cu 1,4%, la 7,2 miliarde de euro.

COSTURILE ÎN SCĂDERE UȘOARĂ

În același timp, banca a reușit să reducă cheltuielile administrative generale cu 1,5%, la 4,2 miliarde de euro. Cheltuielile cu personalul au scăzut cu 0,6%, la 2,5 miliarde de euro, reflectând impactul pozitiv al cursului valutar și o scădere a numărului de angajați (FTE – echivalent normă întreagă) de la 47.284 la 45.690 la sfârșitul perioadei de raportare. Această scădere de 3,4% a fost cauzată în principal de externalizarea serviciilor de transfer de numerar și a serviciilor administrative din România. Indicatorul ”alte cheltuieli administrative” a înregistrat o scădere de 3,8%, la 1,2 miliarde de euro. Contribuțiile la schemele de garantare a depozitelor, incluse în indicatorul ”alte cheltuieli administrative”, au crescut la 132 de milioane de euro. Deprecierea și amortizarea s-au menținut neschimbate, la 541 milioane de euro.

PROFIT AFECTAT DE CREȘTEREA PROVIZIOANELOR DE RISC

Per ansamblu, profitul operațional s-a diminuat cu 1,3%, la 2,9 miliarde de euro, în timp ce raportul cost/venit a rămas neschimbat la 59,0%. Pe fondul alocării nete de provizioane, rezultatul din deprecierea activelor financiare s-a situat la -1,3 miliarde de euro sau 78 de puncte de bază în raport cu nivelul mediu al creditelor brute către clienți (2019: -39,2 milioane de euro sau 7 puncte de bază). Creșterea înregistrată în ceea ce privește alocarea de provizioane pentru credite a fost cauzată în primul rând de deteriorarea perspectivelor macroeconomice pe fondul pandemiei de coronavirus. O contribuție pozitivă a avut-o venitul mai mare obținut din recuperarea de credite scoase deja din bilanț, în principal în România și Ungaria. Rata creditelor neperformante calculată la valoarea brută a creditelor către clienți s-a deteriorat la 2,7% (2,5%). Rata de acoperire a creditelor neperformante a crescut la 88,6% (77,1%).

Poziția ”alte rezultate operaționale” s-a îmbunătățit, la -278 milioane de euro (-628 milioane de euro). Cheltuielile cu contribuțiile anuale la fondurile de rezoluție incluse în acest indicator au crescut – în special în Austria – la aproape 94 milioane de euro. Scăderea taxelor pe activele și tranzacțiile bancare la 118 milioane de euro se datorează în principal eliminării taxei bancare din România. În anul precedent, poziția ”alte rezultate operaționale” a inclus alocări pentru un provizion în valoare de 153 milioane de euro, constituit pentru pierderile preconizate ca urmare a unei hotărâri a instanței supreme în legătură cu activitatea unei subsidiare din România, precum și o depreciere de 165 milioane de euro a fondului comercial în Slovacia.

Impozitul pe profit a scăzut la 343 milioane de euro. Taxa pe participațiile minoritare a scăzut cu 45%, la 242,3 milioane de euro, pe fondul unor rezultate mai slabe ale băncilor de economii. Rezultatul net atribuibil proprietarilor societății mamă (profitul net) a scăzut cu 46,7%, la 783,1 milioane de euro.

CREȘTEREA CREDITELOR ȘI DEPOZITELOR

Activele totale au crescut cu 12,9%, la 277,4 miliarde de euro. Numerarul și echivalentele de numerar au crescut, în principal în Austria, la 35,8 miliarde de euro, în creștere cu 235,2%. Creditele și avansurile acordate băncilor au scăzut cu 6,9%, la 21,5 miliarde de euro. Portofoliul net de credite și avansuri către clienți a crescut cu 3,6%, la 166,1 miliarde de euro, ceea ce reflectă avansul semnificativ al creditelor în Croația, Slovacia, Austria și Serbia.

În privința pasivelor, depozitele de la bănci au crescut semnificativ (+88,5%), la 24,8 miliarde de euro, pe fondul creșterii refinanțărilor de la BCE (TLTROs). Depozitele de la clienți au crescut din nou – pe toate piețele de bază, în principal în Austria și Republica Cehă – la 191,1 miliarde de euro, un avans anual de 9,9%. Raportul credite/depozite s-a situat la 86,9% (92,2%).

foto: © Erste Bank / Daniela Beranek

Array

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: