Opinii

Inițiative cu impact

05/01/2018 4 min read

Inițiative cu impact

Reading Time: 4 minute

Antreprenoriatul social înseamnă a face business nu pentru profit, ci pentru impact pozitiv și rezolvarea unor probleme sociale. Afacerile sociale creează locuri de muncă și sunt o soluție pentru dezvoltarea pe termen lung a comunităților.

Muhammad Yunus, câștigător al premiului Nobel pentru pace, crede că antreprenoriatul social este reacția la eșecul sistemului economic actual, care a dat naștere unor crize financiare, foametei, sărăciei și goanei după profituri nejustificate. Antreprenoriatul social este soluția care se axează pe umanitate, întrajutorare și dezvoltare pe termen lung.

Deși în România antreprenoriatul social este încă la început de drum, avem numeroase exemple de oameni care au pornit o afacere cu scopul de a găsi soluții pentru diferite probleme comunitare. Sunt afaceri care fac profit ca orice altă întreprindere, dar modul în care acest profit este folosit e diferit. În acest tip de afaceri, profitul este reinvestit cu obiectivul de a ajuta comunitatea în care își desfășoară activitatea, iar cel mai important câștig ține de dezvoltarea comunității căreia i se adresează.

În România, doar 1,7% dintre angajați fac parte din întreprinderi sociale, față de media UE de 6,5%, potrivit raportului privind antreprenoriatul social din perspectiva con­sumatorilor, realizat de MKOR Consulting. Totuși, potrivit Ministerului Muncii, în 2016 existau peste 10.000 de entități juridice, sub diverse forme, activând în economia socială și care pot obține atestatul de întreprindere socială, ce le oferă posibilitatea de a accesa fonduri europene.

Din punct de vedere legislativ, în România economia socială a fost reglementată abia la jumătatea anului 2015, prin legea 219/2015, oferind astfel cadrul legal pentru dezvoltarea acestui sector. În februarie 2016 au fost pu­blicate și normele metodologice de aplicare a prevederilor legii economiei sociale. Conform legii 219/2015, economia socială este definită ca ansamblul activităților organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivități și / sau interesele personale nepa­trimoniale, prin creșterea gradului de ocupare a persoanelor aparținând grupului vulne­rabil și / sau producerea și furnizarea de bunuri, prestarea de servicii și / sau execuția de lucrări.

Economia socială are la bază inițiativa privată, voluntară și solidară, cu un grad ridicat de autonomie și responsabilitate, precum și distribuirea limitată a profitului către asociați. Statutul de întreprindere socială este recunoscut prin acordarea de către agențiile de ocupare a forței de muncă a unui atestat de întreprindere socială, care certifică faptul că: acționează în scop social și / sau în interesul general al comunității; alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare; se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale; aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Formele legale sub care se pot regăsi întreprinderile sociale în România sunt: societățile cooperative, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale salariaților sau ale pensionarilor, societățile agricole, orice alte categorii de persoane juridice care respectă definiția și principiile economiei sociale. O categorie distinctă o reprezintă întreprinderile sociale de inserție, respectiv acele întreprinderi în care sunt angajate permanent persoane din grupuri vulnerabile în proporție de 30%, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din timpul total de lucru al tuturor angajaților, arată studiul realizat de MKOR Consulting.

De la idee la finanțare

Economia socială este sprijinită în România prin programe de finanțare guvernamentale sau private, acordate de companii mari, ca parte a programelor de CSR. Iată câteva exemple:

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis, în septembrie 2016 apelul “Solidar — Sprijin pentru consolidarea economiei sociale”, cu o alocare de 20 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU), primul dintr-o serie de apeluri dedicate economiei sociale.

Prin Programul Operațional Capital Uman (POCU) sunt alocate fonduri totale pentru următorii 5 ani (2016-2020) în valoare de 111,47 milioane euro, direcționate către dezvoltarea și înființarea de întreprinderi sociale, prin acordarea de granturi și împru­muturi sub forma unor instrumente financiare.

FDES (Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale) – Programul de Finanțare a Întreprinderilor Sociale, având ca scop creșterea capacității întreprinderilor sociale de a angaja resursele umane locale în vederea producerii și livrării de produse și servicii deficitare în comunitate, prin acordarea de granturi în cadrul unor runde (cereri de propuneri de proiecte) periodice.

Competiția NESsT pentru afaceri sociale – NESsT dezvoltă întreprinderi sociale sus­tenabile care rezolvă probleme sociale critice, oferind sprijin pe termen lung pentru creșterea și susținerea unui portofoliu de întreprinderi sociale cu impact mare.

Fabricat în Țara lui Andrei este o competiție de afaceri sociale organizată de OMV Petrom în parteneriat cu Fundația NESsT. Fabricat în Țara lui Andrei oferă finanțări, consultanță și pregătire alături de experți pentru a crea afaceri sociale ce produc valoare, rezolvă probleme sociale și oferă locuri de muncă în comunitățile vizate de proiect.

Fundația Civitas – programele și proiectele derulate în cadrul fundației se regăsesc în aria dezvoltării regionale și locale. Susțin întreprinderile sociale prin identificarea și facilitarea accesului la finanțări.

Social Impact Award (SIA) este o competiție de idei pentru tineri care vor să construiască soluții inovatoare la problemele sociale curente. Participanții pot câștiga premii a câte 1.500 de euro sau un premiu de popularitate în valoare de 500 de euro pe baza votului online.

The Venture, competiția globală pentru antreprenoriat cu impact social lansată de Chivas Regal, pune în joc 1 milion de dolari. Competiția oferă businessurilor cu impact social oportunitatea de a se dezvolta, de a primi sprijin financiar și, nu în ultimul rând, de a obține un lucru visat de mulți: recunoașterea internațională.

Leave a comment

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă