Finanțe Stiri

Creditele din programul Noua Casă sunt disponibile în unitățile CEC Bank

30 mart. 2021 2 min

Creditele din programul Noua Casă sunt disponibile în unitățile CEC Bank

Reading Time: 2 minute

Programul “Noua Casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Programul Noua Casă la CEC Bank

Prin programul guvernamental Noua Casă pot fi achiziționate locuințe noi (cu o vechime de sub 5 ani) în valoare de până la 140 000 de euro sau locuințe vechi (cu o vechime de peste 5 ani) în valoare de până la 70 000 de euro.

Astfel, un cuplu în care fiecare partener are venituri cât salariul mediu pe economie (~6 800 lei net/familie/ lună), fără alte rate, poate accesa un credit pe 25 de ani de 510 000 lei (~103 000 euro). Rata lunară va fi de 2 630 lei, în cazul încasării salariilor prin CEC Bank, iar DAE – de 3,84% pe an.

Creditele Noua Casă prevăd un nivel mai redus al avansului, față de finanțările standard pentru locuințe: 5% pentru finanțări sub 70 000 de euro, față de 15% – avansul în cazul creditelor standard. În cazul accesării unor sume mai mari prin Noua Casă, avansul minim urcă la 15%.

De asemenea, creditele Noua Casă sunt garantate de stat, în proporție de 60% din suma împrumutată pentru creditele între 70 000 euro și 140 000 de euro, respectiv 50% din suma împrumutată – pentru creditele de până la 70 000 euro.

Programul ”Noua Casă” a fost aprobat cu un plafon de 1,5 miliarde lei

Programul Noua Casă este cel mai accesat program imobiliar

În 2020, finanțările pentru locuințe acordate de CEC Bank au înregistrat o creștere de peste 30%, mai mare decât creșterea la nivelul pieței, de circa 10%. Creditele Noua Casă au reprezentat circa 25% din totalul creditelor imobiliare și ipotecare acordate de bancă.

Beneficiarii pot achiziționa in cadrul programului următoarele tipuri de locuințe

  • locuințe noi, destinate achiziționării, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agenția Națională pentru Locuințe, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de construcții noi s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
  • locuințe consolidate, destinate achiziționării, pentru care documentele de recepție la terminarea lucrărilor de intervenție in vederea consolidării si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat;
  • alte categorii de locuințe, recepționate la terminarea lucrărilor de construcții noi sau de intervenție in vederea consolidării si/sau reducerii riscului seismic, după caz, cu mai mult de 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Garanțiile acordate in cadrul Programului sunt garanții in numele si in cont stat. Procentul de garantare se aplica in funcție de categoria de locuință.

Cine poate fi eligibil pentru programul ”Noua Casă”


Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;
  • achiziționează in cadrul Programului o singură locuință, aflata pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condițiile legii;
  • are calitatea de împrumutat in raport cu finanțatorul.

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: