Opinii Stiri

La mulți ani, Biz!

21 sept. 2017 3 min

La mulți ani, Biz!

Reading Time: 3 minute

Lucrarea noastră de educare financiar-bancară și de cultură de piață ar fi imposibil să fie dusă la bun sfârșit fără sprijinul susținut al tuturor canalelor mass-media. De 18 ani, ne bazăm pe Biz în acest efort.

De Adrian Vasilescu

Consultant de strategie la Banca Naţională a României

De de 18 ani, revista Biz își face simțită prezența în piața presei economice, remarcându-se cu un format inedit, o grafică modernă, un conținut dovedind profesionalism, toate cu fața spre cerințele dezvoltării durabile a țării și spre Uniunea Europeană. Redacția revistei încearcă și reușește să ofere un canal de comunicare între un public avizat și lumea afacerilor.

Citesc frecvent revista, încă de la prima apariție, așa că am adunat numeroase argumente în baza cărora pot nota, acum, că apreciez echipa redacțională, formată atât din jurnaliști cu experiență, cât și din numeroși tineri. De altfel, legătura între cele două grupări s-a produs repede și fără șocuri. Iar revista, așa cum ni se înfățișează astăzi, este rezultatul acestei fuziuni.

E un fapt cunoscut: de-a lungul anilor, Banca Națională a dezvoltat o strânsă cola­borare cu presa în general, cu publicațiile economice în special. Bazându-se, desi­gur, pe convin­gerea că lucrarea noastră de educare financiar-bancară și de cultură de piață ar fi imposibil să fie dusă la bun sfârșit fără sprijinul susținut al tuturor canalelor mass-media. De 18 ani, de când există Biz, avem o bună colaborare și cu această revistă. Numeroși experți ai BNR au fost, în tot acest timp, prezenți în pa­ginile sale cu opinii sau cu interviuri. Dar, mai ales, colaborăm cu Biz în activitatea de dezvoltare a culturii de piață.

De ce suntem preocupați, la Banca Națională, de cultura de piață? În primul rând, pentru că sistemul bancar nu poate să funcționeze bine decât într-un climat dominat de o înaltă cultură de piață, într-o vreme în care economia de piață a cucerit întreaga planetă și a rămas viabilă chiar în anii lungi de globalizare ai crizei economice.

Opțiunea pentru economia de piață are o motivație firească: omenirea nu a descoperit până în prezent o cale mai bună prin care să-și asigure eficiența economică. Piața însă, cu deosebire în vremea în care globalizarea a cunoscut creșteri fără precedent, este departe de a fi doar un spațiu în care se fac tranzacții: de mărfuri, de bani, de valori. Piața înseamnă, din ce în ce mai mult, și o cultură dezvoltată în mii de ani, în care s-au acumulat, strat peste strat, cunoștințe, idei, experiențe, concepții. Și este, totodată, un imens edificiu instituțional, pe care l-au durat, în timp, civilizațiile ce s-au perindat pe această planetă, însumând legități naturale alături de obiceiuri, de norme juridice, de practici economice. Piața, în ultimă instanță, nu este doar un spațiu de comerț. Este un spațiu cultural. O agora.

Banca Centrală, preocupată neîncetat de propagarea spiritului culturii de piață, elaborează studii și analize privind moneda, creditul, operațiunile sistemului bancar în general. Fără îndoială că presa, cu forța ei de pătrundere în toate straturile societății, constituie cadrul cel mai bun pe care BNR îl poate folosi pentru a-și face publice ideile și informațiile. Și este un fapt cert că revista Biz, în cei 18 ani de existență, a contribuit la promovarea multora dintre aceste studii și analize. Este de salutat faptul că, ocupând un loc distinct în familia publicațiilor economice, a rubricilor ori chiar paginilor economice din ziare, reviste, de la posturile de te­leviziune și de radio, revista Biz s-a alăturat acestui demers, desi­gur în limi­tele specificului editorial pe care l-a adoptat.

Acum, la această aniversare, încerc o deosebită plăcere să rostesc “La Mulți ani, Biz”!

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: