Analize Business Companii Tech

Noua Europă Digitală: buget de 7 miliarde de euro pentru Supercomputere, AI și Cybersecuritate

8 iun. 2020 3 min

Noua Europă Digitală: buget de 7 miliarde de euro pentru Supercomputere, AI și Cybersecuritate

Reading Time: 3 minute

Într-un moment crucial pentru viitorul UE, oficialii de la Bruxelles au aprobat mărirea bugetului alocat pentru Primul Program „Europa Digitală”, valoarea totală a fondurilor depășind pragul de 9 miliarde de euro. Printre domeniile vizate de injecția masivă de capital se regăsesc Supercomputerele, Inteligența Artificială și Cybersecuritatea, programe pentru care au fost alocate 6.4 miliarde de euro. De asemenea, au fost vizate și competențele digitale sau transformarea digitală a administrației publice și a serviciilor publice și interoperabilitatea acestora. Vizând îmbunătățirea competitivității internaționale a UE, precum și dezvoltarea și consolidarea capacităților digitale strategice ale Europei, reprezentanții Comisiei Europene au mărit bugetul inițial al Programului „Europa Digitală”, cu 1.5 miliarde de euro.

Supercomputere

Planul UE pentru „Digital Europe” vizează 2,7 miliarde de euro pentru finanțarea de proiecte în vederea dezvoltării și consolidării facilităților de supercomputing și de prelucrare a datelor, lucru care este esențial pentru dezvoltarea a numeroase domenii – de la asistența medicală și energia din surse regenerabile până la siguranța auto și securitatea cibernetică. Această finanțare își propune o utilizare mai eficace și mai largă a puterii supercomputerelor, atât în sectorul public, cât și în cel privat, inclusiv la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii. Programul „Europa digitală” va avea ca obiectiv să dezvolte o infrastructură la nivel internațional în materie de supercomputere și de prelucrare a datelor, care să fie dotată cu capacități exascale (un miliard de miliarde sau 1018 calcule pe secundă) până în exercițiul financiar 2022/2023.

Inteligență Artificială

Sunt prevăzute 2,5 miliarde euro pentru favorizarea răspândirii de tehnologii AI în economia și societatea europeene. Scopul este stimularea investițiilor pentru „valorificarea la maximum a inteligenței artificiale”, ținându-se cont în același timp de transformările socio-economice pe care le cauzează aceasta și asigurându-se un cadru etic și juridic adecvat. Programul „Europa digitală” va facilita accesul autorităților publice și al întreprinderilor, în special al celor de mici dimensiuni, la instalațiile de testare și experimentare de tehnologii AI în statele membre. Comisia propune crearea unor „biblioteci europene” comune de algoritmi care să fie accesibile tuturor, cu ajutorul căreia sectorul public și sectorul privat să identifice și să achiziționeze soluția cea mai adecvată pentru nevoile lor. La nivelul întregii Uniuni se vor crea platforme deschise și se va acorda acces la spații de date industriale pentru inteligența artificială.

Securitate cibernetică

Se vor investi 2 miliarde euro în protejarea economiei digitale, a societății și a democrațiilor Uniunii prin promovarea apărării cibernetice și a sectorului securității cibernetice din UE, prin finanțarea de echipamente și infrastructură în domeniul cybersecurității, precum și prin sprijinirea dezvoltării competențelor și a cunoștințelor necesare. Propunerea se bazează pe o gamă largă de măsuri privind securitatea cibernetică prezentate în septembrie 2017, precum și pe primul act legislativ adoptat la nivelul UE privind securitatea IT, care a intrat în vigoare în mai 2018.

Transformarea digitală a administrației publice

Prin alocarea a 1,3 miliarde euro se va asigura transformarea digitală a administrației publice și a serviciilor publice și interoperabilitatea acestora în Uniunea Europeană și se va facilita accesul la tehnologii și know-how pentru toate întreprinderile, în special pentru IMM-uri. Centrele de inovare digitală vor avea rolul de „ghișee unice” pentru IMM-uri și administrațiile publice, oferind acces la expertiză tehnologică și la facilități de experimentare, precum și consiliere pentru o mai bună evaluare a interesului economic al proiectelor de transformare digitală. Va fi susținută o rețea de centre de inovare digitală, asigurându-se cea mai mare acoperire geografică posibilă în întreaga Europă. Centrele de inovare digitală reprezintă la ora actuală unul dintre principalele elemente ale strategiei de digitalizare a industriei europene.

În afară de programul „Europa digitală” (2021-2027), Comisia Europeană a arătat că este necesar ca finanțarea pentru cercetare și inovare în domeniul tehnologiilor digitale de generație următoare să fie continuată și consolidată în cadrul programului „Orizont Europa”, prevăzut în următorul cadru financiar multianual. Cele două programe vor conlucra: în timp ce „Orizont Europa” asigură investiții esențiale în cercetare și inovare, „Europa digitală” valorifică aceste rezultate pentru a crea infrastructura necesară, „sprijinind totodată implementarea și consolidarea capacităților, care, la rândul lor, vor asigura o contribuție la cercetările viitoare în domeniul inteligenței artificiale, al roboticii, al calculului de înaltă performanță și al volumelor mari de date”.

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: