Biz 21 de ani

21 de repere ale României de astăzi

18 sept. 2020 2 min

21 de repere ale României de astăzi

Reading Time: 2 minute

România de astăzi este foarte diferită de acum 21 de ani, iar acest lucru îl vedem în jurul nostru. Chiar dacă trăim un an special, marcat de criza sanitară, România este astăzi o țară dezvoltată, cu mult mai multe oportunități de dezvoltare, față de anul 1999. 

Iată câteva dintre cele mai importante 21 de repere care definesc România de astăzi*

Date generale 

 • Populație rezidentă: 19.414.458 milioane locuitori
 • Locuințe: 9.031.317, din care 4.928.829 (urban) și 4.102.488 (rural)

Economie

 • PIB: 1059803,2 milioane lei preţuri curente, în creştere – în termeni reali – cu 4,1% faţă de anul 2018.
 • 54,2% din populație rezidentă este conectată  la sistemele de canalizare
 • Drumurile publice totalizau 86.391 km, din care 17.873 km (20,7%) drumuri naționale, 35.083 km (40,6%) drumuri judeţene şi 33435 km (38,7%) drumuri comunale. Autostrăzi: 866 km
 • Linii de cale ferată: 10.759 km, din care 10.621 km (98,7%) linii cu ecartament normal, 134 km (1,3%) linii cu ecartament larg şi 4 km linii cu ecartament îngust. Linii electrificate: 4.029 km, reprezentând 37,4% din reţeaua de căi ferate în exploatare.
 • 53,8% din populația țării trăiește în mediul urban

Social

 • Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 65,8%, în creştere faţă de anul anterior cu 1,0 puncte procentuale
 • Populaţia activă a României era de 9.033 mii persoane, din care 8.680 mii erau persoane ocupate şi 353 mii erau şomeri.
 • Salariați:6.577 mii persoane (inclusiv forţele armate şi asimilaţi şi persoanele care lucrează în sectorul informal şi la negru)
 • Rata şomajului: 3,9%
 • 5.157 mii persoane sunt pensionari

Educație

 • În anul 2019, populația de vârstă școlară a fost de 4474,4 mii persoane, reprezentând 23,1% din totalul populației rezidente a României. În anul școlar 2019/2020 populația școlară în învățământul preuniversitar a fost de 2.982,9 mii copii și elevi

Sănătate

 • România are 63 mii de unităţi sanitare
 • Există 1 medic la 307/locuitori

Tech

 • 22,7 milioane de utilizatori „activi” de sim-uri (utilizatori pe bază de abonamente şi cartele preplătite „active”
 • 5,3 milioane conexiuni la internet fix și 19,9 milioane conexiuni active internet mobil

Cultură

 • 222 biblioteci, 461 de muzee și colecții publice
 • 549 unităţi cu activitate editorială a ziarelor și revistelor, care au tipărit 263 titluri de ziare cotidiene și necotidiene tipărite și 866 titluri tipărite de reviste
 • 54 de filme (37 filme artistice, 10 filme documentare şi ştiinţifice şi 7 filme de animaţie) au fost produse anul trecut.
 • Există 432 săli de cinema cu un total de 76,3 mii locuri

 

*cele 21 de repere sunt valabile la data de 31.12 2019, tocmai pentru că anul 2020 este în curs, iar datele la semestru sunt afectate de pandemie și nu sunt relevante pentru dezvoltarea României de acum. Pandemia fiind o situație temporară, este de așteptat ca economia să își revină la datele din 2019 până la finalul lui 2021.

**Sursa datelor: Institutul Național de Statistică.

Credit foto: 179402995 © Natanael Alfredo Nemanita GintingDreamstime.com

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: