Stiri

Consumatorii afectați de penele de curent vor primi despăgubiri din partea furnizorilor

16 iun. 2021 3 min

Consumatorii afectați de penele de curent vor primi despăgubiri din partea furnizorilor

Reading Time: 3 minute

ANRE a decis acordarea de despăgubiri pentru consumatorii care rămân fără curent electric. Printr-un ordin al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, penele de curent scurte vor putea fi despăgubite. Întreruperile scurte între 3 secunde și 3 minute au fost incluse, în premieră, în acest ordin.

Pentru fiecare astfel de întrerupere în furnizarea energiei, operatorii de distribuție vor acorda compensații tuturor utilizatorilor afectați, astfel:

  • înaltă tensiune: 300 RON peste 10 întreruperi pe an,
  • medie tensiune: 10 RON peste 10 întreruperi pe săptămână,
  • joasă tensiune: 5 RON peste 10 întreruperi pe săptămâna.

Operatorul este obligat să remedieze repede defecțiunile

Impactul acestei măsuri este unul pozitiv pentru utilizatori deoarece includerea monitorizării întreruperilor scurte și prevederea acordării de compensații utilizatorilor la depășirea numărului maxim stabilit de standard, contribuie la obligarea operatorului de a lua măsuri rapide și eficiente pentru remedierea disfuncționalităților care în prezent se manifestă în diferite zone de rețea de joasă tensiune și care pot provoca deprecierea echipamentelor electrocasnice, precum și generarea de disconfort clienților, se arată în comunicatul ANRE.

Utilizatorii își pot monta analizatoare de calitate a energiei electrice

Utilizatorii își pot monta analizatoare de calitate a energiei electrice, pe cheltuiala proprie, iar acestea vor putea fi luate în considerare în relațiile dintre aceștia și furnizorii de energie electrică.

De la data de 1 ianuarie 2022, abaterea permisă a nivelului de tensiune în alimentarea cu joasă tensiune se va reduce de +10% la +5%, din valoarea tensiunii nominale și va fi monitorizată săptămânal. Această modificare asigură corelarea cu valoarea tensiunii maxime admisibile pentru echipamentele electrice și electronice care se alimentează la joasă tensiune, deținute de utilizatorii rețelei.

Pentru nerespectarea indicatorilor de performanță privind calitatea curbei de tensiune, operatorul de distribuție are obligația de a acorda utilizatorilor următoarele compensații:

  • pentru persoane juridice: 270 RON la 110kV, respectiv 130 RON la JT și MT pentru fiecare perioadă de monitorizare;
  • pentru persoane fizice: 270 RON la 110kV, respectiv 70 RON la JT și MT pentru fiecare perioadă de monitorizare.

Utilizatorii vor putea fi racordați în termen de maxim 90 de zile

Potrivit aceluiași ordin, utilizatorii care solicită branșarea la rețeaua electrică, vor trebui alimentați în termen de 90 de zile, în limita lungimii de 2500 de metri a branșamentului. Compensația în cazul în care acest lucru nu se realizează este de 100 de lei, indiferent de nivelul de tensiune sau de categoria utilizatorului.
Pe de altă parte, peratorul de distribuție poate fi sancționat conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 10.000 RON până la 200.000 RON.

Calendar de implementare a echipamentelor de monitorizare a calității serviciilor

Până la finalul anului 2026, toate stațiile electrice trebuie să fie dotate cu echipamente de monitorizare a continuității în alimentarea cu energie electrică și a calității tehnice a energiei electrice.
Iar toate posturile de transformare trebuie să aibă un astfel de echipament până la 1 ianuarie 2028. Acest program de implementare este corelat cu prevederile calendarului de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la nivel naţional, aprobat de ANRE, oferind operatorilor de distribuție concesionari cadrul de reglementare pentru organizarea activității și planificarea investițiilor în rețelele electrice de distribuție astfel încât aceștia să asigure un serviciu de calitate tuturor utilizatorilor deserviți.

Apelurile telefonice trebuie preluate în 30 de secunde

Ordinul ANRE specifică faptul că apelurile telefonice la serviciile de deranjamente ale operatorilor de distribuiție trebuie să fie preluate astfel:

  • maximum 30 de secunde de la inițierea apelului de către utilizator până la preluarea acestuia, fără intervenția operatorului uman;
  • maximum 180 de secunde de la preluarea apelului pentru posibilitatea utilizatorului de a selecta opțiunea de a transfera apelul la un operator uman;
  • maximum 20 de minute de la preluarea apelului pentru începerea convorbirii utilizatorului cu un operator uman.

Prin această măsură se urmărește îmbunătățirea comunicării între utilizator și operatorul de distribuție astfel încât evenimentele semnalate de utilizatori să poată fi preluate cât mai rapid în scopul remedierii, precum și reducerea timpilor de așteptare în beneficiul utilizatorilor.

Deși numărul de apeluri telefonice pentru care nu sunt respectate intervalele de timp menționate anterior este doar monitorizat, nerespectarea acestor valori poate fi sancționată conform prevederilor Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, aplicabile în situația nerespectării de către operatorul de distribuție a prevederilor standardului de performanță cu amendă de la 10.000 RON până la 200.000 RON .

Lasă un răspuns

Articole pe aceeași temă: