fbpx
Interviuri

Susținere pentru o Românie puternică7 min

23/02/2017 4 min read

Susținere pentru o Românie puternică7 min

Reading Time: 4 minute

Parteneriatul strategic dintre Franța și România este într‑un moment favorabil. Relațiile dintre cele două state au progresat foarte mult în ultimii ani. Ambasadorul Franței la București, François Saint-Paul, ne-a explicat într-un interviu care sunt punctele esențiale ale relației dintre cele două țări.

Cum caracterizați relația dintre Franța și România?

Relația dintre Franța și România este excelentă și se bucură de un dinamism considerabil. Dincolo de aspectele istorice – pentru că trebuie menționat că, pe tot parcursul istoriei, Franța a fost alături de România: de la crearea sa în 1859 și formarea statului român mo­dern în 1918, în timpul Marelui Război, al cărui centenar îl vom marca prin Sezonul cultural franco-român; după revoluția din 1989, când președintele Mitterrand a fost primul șef de stat venit la București; cu sprijinul și susținerea constante acordate aderării România la NATO și în special la Uniunea Europeană – relația dintre cele două țări ale noastre este una foarte specială. 

Recent, Harlem Désir, secretarul de stat francez pentru afaceri europene, a venit sã discute cu oficia­lii români mai ales despre mizele europene, având în vedere că România va juca un rol foarte important pe parcursul următorilor ani, deoarece va asigura președinția Uniunii Europene în primul trimestru din 2019. Mesajul principal al vizitei sale a fost: „Ceea ce ne dorim este o Românie puternică într-o Europă puternică“.

Cât de puternică este cooperarea economică dintre cele două țări?

Relațiile economice sunt în prezent unul dintre punctele forte ale relației bilaterale dintre Franța și România. Franța este unul dintre principalii investitori, cu o cifră consolidată a investițiilor care depășește 4 miliarde de euro. Prezența franceză în România, care este formată din companii internaționale mari, dar, de asemenea, din multe IMM-uri bine integrate pe plan local, reprezintă mai mult de 125.000 de locuri de muncă
directe.

Camera de Comerț și Industrie Franceză din România – 493 de companii – și Consilierii de Comerț Exterior ai Franței sunt implicați în mod activ în reflecția asupra dezvoltării economiei și convergența sa în cadrul Uniunii Europene. În acest sens, au redactat, în 2015, Cartea albă a competitivității, precum și documente sectoriale privind agricultura sau construcțiile. Cartea reunește 52 de măsuri simple pentru a sprijini dezvoltarea economiei românești, acționând asupra celor opt domenii prioritare, care sunt educația, inovația, piața forței de muncă, infrastructurile, energia, agricultura, piețele financiare și turismul.

Am trăit un an foarte dificil din punct de vedere politic, economic și social (Brexitul, criza refugiaților, atentatele din Franța). Care este viziunea Franței legată de ceea ce se întâmplă la nivel global?

Cred că anul 2017 va fi anul încrederii în Europa și în valorile europene, în pofida dificultăților. Contrar pronosticurilor, Brexitul nu a fost însoțit de o reticență generală cu privire la ideea europeană, dimpotrivă, nume­roși europeni au de­venit conștienți de atașamentul lor fundamental față de Europa. Uniunea Europeană ar greși dacă ar supraestima impactul ieșirii Marii Britanii. Interesul UE, și al nostru, al tuturor, este să rămânem fermi în ceea ce privește principiile noastre și să ne regăsim o ambiție comună.   

În ceea ce privește refugiații, Franța este determinată să își onoreze toate angajamentele pe care și le-a luat pentru a ajuta popoa­rele lumii victime ale persecuțiilor, războaielor și terorismului. Franța își va asuma rolul în realizarea obiectivelor europene de primire, de relocare și reinstalare a refugiaților, în spiritul responsabilității și solidarității care au marcat abordarea Europei de la începutul crizei. Trebuie totuși subliniat că prioritatea Franței este consolidarea păcii peste tot în lume, indiferent că este vorba de Libia, Mali sau Republica Centrafricană.

Adevărul este că avem un dușman comun: tero­rismul, Daeș, fundamentalismul și trebuie să îl urmărim acolo unde activează pe un anumit teritoriu în Irak, în Siria, dar trebuie să înțelegem  și legăturile care există între acest grup de teroriști și un anumit număr de indivizi pe care îi manipulează și care organizează atentate. În materie de luptă contra terorismului, trebuie să rămânem uniți  și să ne dotăm, în Europa, cu toate instrumentele necesare.

Avem, așadar, enorm de multe subiecte pe care putem să lucrăm cu România în cadrul Uniunii Europene, printre care aș cita lupta contra finanțării terorismului, întărirea controlului la frontiere,  consolidarea și armonizarea arsenalului juridic.

„Anul 2017 va fi anul încrederii în Europa și în valorile europene, în pofida dificultăților.“

 

Care ar trebui să fie pozițiile noastre comune în interiorul Uniunii Europene pentru a putea traversa criza la nivel social și politic?

Suntem în momentul în care, pentru prima dată în istoria sa, UE se confruntă cu plecarea unuia dintre statele sale membre, Regatul Unit, și în același timp în care cele 27 de state au decis la Bratislava, stabilind o serie de priorități și pregătind celebra­rea aniversării a 60 de ani de la înființare, la Roma, să traseze perspectivele de viitor pentru proiectele europene. Franța și România trebuie să pună în centrul activității noastre capacitatea Europei de a proteja, de a asigura securitatea cetățenilor săi într-o lume periculoasă, într-un context în care am fost loviți de terorism, în care suntem înconjurați de numeroase crize internaționale. Este necesar să rămânem uniți pentru Europa. Nu trebuie să uităm că Europa înseamnă împărtășirea unor va­lori, angajamente și perspective comune.

Ce trebuie să facă România, din discuțiile pe care le aveți aici, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri cu scopul de a atrage mai mulți investitori francezi?

România trebuie să fie mândră de progresele realizate de la revoluție pentru modernizarea industriei sale și a dezvoltării sectorului său de servicii. Ea a știut, în multe domenii, să atragă investițiile ne­cesare pentru recupera decalajul economic față de Uniunea Europeană, dar, de asemenea, să creeze un cadru pentru dezvoltarea afacerilor locale de succes, în special în domeniul serviciilor. Pentru a continua pe calea convergenței cu alte țări europene, România trebuie să își continue reformele pentru a permite apariția unor industrii și servicii de înaltă valoare adăugată. Parteneriatul nostru strategic oferă un cadru foarte interesant pentru a ajuta la atingerea acestui obiectiv.

România a făcut eforturi mari pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și este esențial să nu slăbească această dinamică. Stabilitatea și previzibilitatea reglementare, în conformitate cu legislația europeană, sunt esențiale pentru investitori. În această privință, este important să se ia deciziile corecte, pe baza unui dialog aprofundat cu toate părțile interesate, publice și private. Toate organizațiile profesionale în care companiile franceze sunt reprezentate sunt deschise pentru un astfel de dialog. Ele au o mulțime de idei, sunt purtătoare de numeroase inițiative. Reflecțiile lor sunt un atu pentru această țară, care nu trebuie să ezite să le folosească.

Investiții semnificative sunt, de asemenea, ne­cesare în infrastructuri (drumuri, autostrăzi, căi ferate, sănătate, educație), care sunt criterii pentru a judeca dezvoltarea omogenă a unei țări și a atractivității pentru investitorii străini. În cele din urmă, modernizarea sectorului public este, de asemenea, indispensabilă pentru creșterea pe termen lung, fie în domeniul administrației publice, al sănătății, al educației, al absor­bției fondurilor europene, al conducerii întreprinderilor de stat.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *